Trwa Europejski Tydzień Szczepień

Trwa Europejski Tydzień Szczepień
Mat. nadesłane

Od 24 do 30 kwietnia 2022 r. obchodzimy Europejski Tydzień Szczepień kierowany i koordynowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która zawarła podstawowe przesłanie Europejskiego Tygodnia Szczepień w haśle: Długie życie dla wszystkich.

Stałym celem tej inicjatywy jest podkreślenie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami zakaźnymi, którym można zapobiegać poprzez stosowanie tej formy profilaktyki. Celem szczegółowym tegorocznych obchodów jest wzmocnienie znaczenia sprawiedliwego i rozszerzonego dostępu do szczepionek, aby przyczynić się do długiego i zdrowego życia dla wszystkich.        

Szczepienia przeciw chorobom zakaźnym były, obok antybiotyków, najdonioślejszym odkryciem w dziejach medycyny. Pozwoliły one na wyjątkowo skuteczne ograniczenie zachorowań i zgonów spowodowanych tymi chorobami. Jeszcze w okresie międzywojennym (lata 20-te i 30-te XX wieku), choroby zakaźne były w Polsce sprawcą ok. 70% zgonów. W latach 50-tych i 60-tych, groźne choroby zakaźne, takie jak ospa prawdziwa, odra, błonica, tężec, polio (choroba Heinego-Medina), dur brzuszny itp., były przyczyną wielu dramatów i tragedii, które bezpośrednio dotyczyły dzieci, a pośrednio rodzin tych dzieci. Dopiero wprowadzenie szczepień ochronnych na masową skalę, pozwoliło skutecznie ochronić dzieci przed infekcjami i zachorowaniami. Wartością dodaną do efektu indywidualnego – uzyskaniem odporności dzieci zaszczepionych – było osiągnięcie stanu tzw. odporności populacyjnej. Odporność populacyjna, którą uzyskuje się po zaszczepieniu co najmniej 95% populacji dziecięcej, obejmuje także dzieci nieszczepione, którym nie podano szczepionek z powodów zdrowotnych (przeciwwskazania indywidualne).

Programy szczepień przynoszą szerokie korzyści ogółowi społeczeństwa. Chronią ludzi przed poważnymi i zagrażającymi życiu chorobami zakaźnymi, takimi jak: grypa, błonica, tężec, krztusiec, odra, świnka, różyczka, choroba meningokokowa, inwazyjna choroba pneumokokowa i poliomyelitis. Jedyną chorobą zakaźną, którą po wprowadzeniu masowych szczepień udało się całkowicie wyeliminować, jest ospa prawdziwa. Nad pozostałymi chorobami udało się zapanować, ale tylko tam, gdzie wprowadzono i kontynuuje się szczepienia masowe. Nadal jednak istnieją takie rejony świata, w których choroby zakaźne stanowią poważny problem zdrowotny.

W dobie licznych wyjazdów wakacyjnych należy pamiętać, że w rejonach, gdzie z uwagi na brak zorganizowanego i konsekwentnie realizowanego programu szczepień, niektóre choroby zakaźne występują bardzo często. Pobyt w takim rejonie dla osoby nieuodpornionej oznacza bardzo wysokie ryzyko zachorowania. Warto więc przed wyjazdem za granicę, oprócz wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych, sprawdzić listę szczepień zalecanych dla danego kraju. W przypadku wyjazdów do krajów strefy tropikalnej niezbędna jest wizyta w przychodni medycyny podróży i kontakt z lekarzem chorób zakaźnych, medycyny tropikalnej lub medycyny podróży, co pozwoli uzyskać informacje nt. zasad przygotowania się do wyjazdu i pobytu w kraju docelowym. Wizyta u specjalisty powinna odbyć się nie później niż 6-8 tygodni przed planowaną podróżą.

Pomimo zmarginalizowania chorób zakaźnych w Polsce objętych szczepieniami, kontynuacja tych szczepień, z zachowaniem wysokiego stopnia (>95%) wszczepialności, jest konieczna. Nieliczne przypadki zachorowań na te choroby są niezaprzeczalnym dowodem na to, że patogeny je wywołujące ciągle są obecne wśród nas. Jedynym czynnikiem hamującym ich ponowne rozprzestrzenienie jest utrzymywanie stymulowanej szczepieniami ochronnymi odporności indywidualnej i populacyjnej (granica skuteczności tej obrony oceniana jest jako ok. 95% zaszczepienia populacji). W ten sposób możemy także zapewnić ochronę dzieciom, które ze względu na różne uzasadnione przeciwwskazania zdrowotne nie mogą być zaszczepione.

Szczepienia, oprócz indywidualnej ochrony przed chorobami zakaźnymi, pomagają zmniejszyć społeczne, psychologiczne i finansowe obciążenie zdrowotne, redukując presję wywieraną na systemy opieki zdrowotnej i socjalnej oraz umożliwiając ludziom swobodne i radosne korzystanie z życia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu
Print Friendly, PDF & Email