European Schoolnet przygotował ankietę na temat pracy nauczycieli podczas pandemii

European Schoolnet przygotował ankietę na temat pracy nauczycieli podczas pandemii
Fot. Pixabay

European Schoolnet będący międzynarodową siecią ministerstw edukacji przygotował ankietę na temat praktyk nauczycieli i wykorzystania technologii edukacyjnych podczas pandemii COVID‑19. Nauczyciele chętni do udziału w badaniu mogą ją wypełnić online do 15 listopada.

Badanie jest skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (prowadzących nauczanie dla uczniów w wieku od 3 do 19 lat) i ma na celu zebranie informacji o technologiach edukacyjnych stosowanych przez nauczycieli w czasie pandemii COVID‑19, napotkanych problemach, rozwiązaniach jakie przyjęli, a także zalecenia, którymi chcieliby się podzielić.

Badanie to jest częścią Obserwatorium Scientix, którego celem jest pomoc w opracowywaniu i rozpowszechnianiu różnych projektów z zakresu edukacji naukowej oraz dokumentowanie dobrych praktyk w różnych aspektach edukacji STEM (nauki przyrodnicze, technika, inżynieria i matematyka).

– Dzielenie się doświadczeniem jest niezbędne, by określić kluczowe problemy i dobre praktyki. W związku z tym prosimy o wypełnienie krótkiego kwestionariusza i podzielenie się informacjami na temat jednej z klas, które nauczali Państwo w roku szkolnym 2019/20. Jako „klasę” rozumiemy konkretną grupę uczniów biorącą udział w konkretnej lekcji – zachęca zespół badaczy. Podaje, że wypełnienie ankiety powinno trwać nie dłużej niż 25 minut.

Kwestionariusz, jest dostępny w 24 językach, w tym języku polskim i został przetłumaczony dzięki Scientix i Fundacji Amgen w ramach projektu Amgen Teach.

Ankieta jest również obsługiwana przez STEM Alliance. Pełna lista ankiet w 24 językach znajduje się na stronie http://www.scientix.eu/covid19‑survey

Bezpośredni link do polskiej wersji językowej ankiety znajduje się na stronie https://www.surveymonkey.com/r/2HDFNPJ?lang=pl

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki do 29 listopada 2020 r. przedłużone zostało ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Uczniowie i słuchacze tych szkół od 26 października nie mają zajęć stacjonarnych, tylko uczą się zdalnie. Dodatkowo do 29 listopada takim samym ograniczeniem zostały objęte klasy I-III szkoły podstawowej, uczniowie z tych klas też będą uczyć się zdalnie.

W związku z epidemią koronawirusa edukacja zdalna w polskich szkołach prowadzona była też w minionym roku szkolnym 2019/2020. Wprowadzono ją wiosną. Od 12 marca w całej Polsce w szkołach i przedszkolach zawieszone zostały stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a od 16 marca także zajęcia opiekuńcze. Początkowo zajęcia stacjonarne zawieszone były do 25 marca. Termin ten został później kilka razy wydłużony: do 10 kwietnia, do 26 kwietnia, do 24 maja, do 7 czerwca i do 28 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych w szkołach. Od 25 marca wprowadzono obowiązek prowadzenia edukacji zdalnej.

W maju zaczęto stopniowo odmrażać oświatę. Od 6 maja w przedszkolach mogły być organizowane zajęcia opiekuńcze, a od 25 maja zajęcia prowadzone mogły być w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III. Od 1 czerwca częściowo odmrożono naukę w szkołach średnich w zakresie zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych. (PAP)

Danuta Starzyńska-Rosiecka
Print Friendly, PDF & Email