Elbląskie Sprzątanie Świata z Rekordem Polski

Elbląskie Sprzątanie Świata z Rekordem Polski
Fot. nadesłane

W ramach wrześniowego finału akcji “Elbląskie Sprzątanie Świata – Polska 2019” udało się nie tylko uprzątnąć teren Bażantarni, ale również przeprowadzić Największą Lekcję Ekologii i pobić Rekord Polski w tej kategorii.

Uczniowie elbląskich przedszkoli, szkół i wychowankowie placówek szkolno-wychowawczych wraz z organizatorami przedsięwzięcia tj. pracownikami Departamentem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej oraz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Elbląg, są obecnymi rekordzistami Polski w kategorii na największą lekcję ekologii, która odbyła się 20 września 2019 roku, w której wzięły udział aż 263 osoby.

Głównym hasłem wydarzenia było: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Celem 26. edycji akcji „Sprzątania Świata – Polska 2019” w Elblągu było podejmowanie działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji nie będziemy zaśmiecać, ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska.

Fot. UM Elbląg

Inspiracją do ustanowienia rekordu była chęć pokazania, że tylko wspólne działania mają szanse na powodzenie i dają realny wpływ na otaczający nas świat. Wspólna lekcja ekologii była dobrą okazją do usystematyzowania zagadnień związanych z wpływem działalności człowieka na otaczającą przyrodę oraz propagowaniem proekologicznych postaw wśród młodszych i starszych mieszkańców miasta w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Lekcję ekologii dla całej grupy poprowadził jeden nauczyciel – Pani Eliza Leszczyńska-Rogalska z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z .o.o. w Elblągu. Scenariusz lekcji był pełen ciekawych informacji i bardzo atrakcyjny dla uczestników Rekordu Polski. Odbyła się zarówno część teoretyczna jak i praktyczna lekcji. W trakcie wydarzenia nie zabrakło atrakcji dodatkowych dla młodszych i starszych uczestników. Odbyły się m.in.: ekologiczne zawody sportowe przedszkolaków, specjalna ekologiczna gra terenowa „Wielka tajemnica Małego Piekarczyka”, były także liczne stoiska ekologiczne partnerów.

To już drugi Rekord Polski w zakresie edukacji ekologicznej jaki udało się pobić. W 2018 r. w ramach Elbląskiego Dnia Ziemi został pobity Rekord Polski na „Najdłuższy łańcuch z plastikowych nakrętek”, który mierzył aż 2 kilometry 393 metry i 59 centymetrów.

Print Friendly, PDF & Email