Elbląskie parki przejdą rewitalizację

Elbląskie parki przejdą rewitalizację
Fot. Rafał Sułek

Ponad 4,5 mln złotych pozyskał elbląski samorząd na rewitalizację przestrzeni parkowych. Dzięki unijnemu wsparciu nowe oblicze zyska Park Planty, Park Gen. Nieczuja-Ostrowskiego oraz część Parku Dolinka, która stanowi uzupełnienie aktualnie realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”.

– Projekt zakłada odnowienie przestrzeni trzech parków miejskich i utworzenie w nich miejsc przyjaznych do sportu, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających Elbląg, który od lat jest uważany za zielone miasto. Wartość całego projektu to 5 489 534,71 zł, z czego 4 510 201,72 zł pochodzić będzie z funduszy unijnych. Jest to kontynuacja podjętych już działań, dotyczących rewitalizacji otwartych przestrzeni publicznych. Przypomnę, że trwają prace w Parku Dolinka, który jeszcze w tym roku zostanie udostępniony mieszkańcom. Jestem przekonany, że będzie on wizytówką naszego miasta – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis.

Zakres przewidziany dla Parku Dolinka stanowi uzupełnienie projektu „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”. Zrewitalizowane zostaną fragmenty otwartej przestrzeni, które nie były objęte wcześniej pozyskanym dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie dotyczy utworzenia stref dla różnych grup wiekowych w podziale na funkcje: strefa work-out, strefa seniora II, strefa mini parku linowego z pierzeją, strefa dwóch piaszczystych mini plaż. Zakłada się wykonanie nawierzchni mineralnej, piaszczystej oraz nawierzchni eko (zrębki) oraz wyposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne stref: work-out, seniora, mini parku linowego. Roboty i dostawy są obecnie realizowane. Powierzchnia Parku Dolinka objęta projektem wynosi 1 655,6 m².

W parku Gen. Nieczuja-Ostrowskiego przewiduje się przebudowę układu ścieżek pieszych, budowę wraz z dostawą i montażem wyposażenia miasteczka rowerowego wraz z elementami małej architektury: ławkami, stojakami rowerowymi, urządzeniem do serwisowania rowerów, koszami na śmieci oraz monitoringiem terenu miasteczka. Powierzchnia Parku Gen. Nieczuja-Ostrowskiego objęta projektem to 35 342,9 m². Realizacja planowana jest w 2022 roku.

W Parku Planty natomiast planuje się przebudowę nawierzchni asfaltowych pieszych i pieszo-jezdnych, budowę ścieżki rowerowej w ramach istniejącego szlaku Green Velo, ogrodu renesansowego, zagospodarowanie terenu niecki dawnego odkrytego lodowiska na miejsce rekreacyjno-sportowe (skatepark monolityczny o nawierzchni betonowej i powierzchni ok. 1600 m²) przebudowę fontanny przy ul. 1. Maja wraz z iluminacją (remont niecki i montaż urządzeń wodnych), wykonanie kwater krzewiastych i bylinowych, renowację trawnika, wykonanie elementów małej architektury: przystanki rowerowe z oświetleniem LED (przy ścieżce rowerowej Green Velo oraz przy iluminacji fontanny), elementy charakterystyczne: rzeźby oraz ławki przy alejkach parkowych, kosze na śmieci, wiata z toaletami typu toy-toy przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Co ważne – projekt nie przewiduje wycinki drzew w Parku Planty. Powierzchnia Parku Planty objęta projektem wynosi 22 649,5 m². Realizacja planowana jest w 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email