Elbląskie Dni Przedsiębiorczości

Elbląskie Dni Przedsiębiorczości
Fot. nadesłane

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniach 16-18 listopada 2022 r. w Elbląskim Parku Technologicznym odbyły się Elbląskie Dni Przedsiębiorczości.

Ideą przedsięwzięcia jest promowanie świadomego rozwoju, aktywnej postawy wobec życia i podejmowania biznesowych inicjatyw. Każdego roku w listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne konferencje, szkolenia, warsztaty i debaty.

W tym duchu zaplanowany został cykl wydarzeń pod hasłem Elbląskich Dni Przedsiębiorczości.

16.11.2022 r.

Perspektywy rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych w obliczu wojny na Ukrainie

Znamienici prelegenci poruszyli szereg ważnych problemów związanych ze stosunkami Polski i Ukrainy w obliczu kryzysu, jakim jest wojna na Ukrainie. Spotkanie poświęcone było przedstawieniu możliwości współpracy przedsiębiorców Elbląga i regionu z Ukrainą, uwzględniając potencjał gospodarczy elbląskich firm.

Podczas konferencji byliśmy świadkami wyjątkowego wydarzenia – podpisania porozumienia inicjującego współpracę Tarnolopa i Ronneby przez przedstawicieli władz obydwu miast.

Swoje prelekcje wygłosili: Prezydent Miasta Elbląg Witold Wróblewski, Wicemer Tarnopola Igor Krysowatyj, Konsul Ukrainy w Gdańsku Ołeksandr Płodystyj, prezes Elbląskiego Klastra  Meblowego

Agnieszka Adamek-Zemke dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Elblągu Arkadiusz Zgliński. Całość wydarzenia moderował dyrektor  Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Adam Jocz.

Miasto Elbląg przykłada bardzo dużą wagę do współpracy na płaszczyźnie gospodarczej. Przedsiębiorcy z Elbląga i okolic wykazują duże zainteresowanie współpracą ze stroną Ukraińską, o czym świadczyła obecność przedstawicieli firm z rejonu miasta.

Organizatorami wydarzenia był Prezydent Miasta Elbląg Witold Wróblewski oraz Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego Arkadiusz Kosecki.

17.11.2022 r.

Inteligentna fabryka w przemyśle 4.0. Automatyzacja procesów produkcyjnych

Konferencja specjalistyczna stanowiła reprezentatywny przegląd przełomowych technologii i ich praktycznych zastosowań. W Elbląskim Parku Technologicznym spotkali się przedstawiciele administracji, przemysłu i instytucji otoczenia biznesu, aby wymienić się doświadczeniami i nawiązać nowe relacje biznesowe.

Podczas wydarzenia wskazane zostały narzędzia, które umożliwiają wdrożenie nowych technologii w firmach produkcyjnych. Opowiedzieli o nich przedstawiciele: OPEGIEKA, Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., APMM Group, ERKO, INTERIZON, OLA-TECH, FANUC, ALNEA, ENTRA GROUP, TOP SOLUTION.

W ramach konferencji poruszony został temat Nowej Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji – Zielonej Automatyzacji i Cyfryzacji, która już w najbliższej przyszłości  może stać się narzędziem do rozwoju firm w naszym regionie.

Inteligentna fabryka w przemyśle 4.0. niewątpliwie pokazała korzyści, jakie mogą osiągnąć firmy wchodzące na drogę transformacji przemysłowej, do których należy m.in. wzrost efektywności, optymalizacja i oszczędność zasobów, czy zwiększenie konkurencyjności. 

Przy organizacji wydarzenia, Elbląski Park Technologiczny wspierały firmy SalesHUb oraz 4ETWORKERS.

18.11.2022 r.
Biznes na czasie. Aktualizacja wiedzy na temat zmian w ustawodawstwie

Podczas szkolenia poruszone zostały niezwykle istotne tematy dotyczące prawa pracy, obowiązków podatkowych, przyznawania i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Całość wydarzenia miała na celu uporządkowania wiedzy związanej z dynamicznymi zmianami, które mają miejsce w polskim ustawodawstwie. Nie zabrakło informacji dotyczących wsparcia dla przedsiębiorców realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość odbycia konsultacji z reprezentantką Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Elblągu.

Partnerami wydarzenia byli: Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Elblągu, Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, Krajowa Administracja Skarbowa. Urząd Skarbowy w Elblągu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu.

Dziękujemy wszystkim partnerom i współorganizatorom Naszego przedsięwzięcia, bez których nie odbyłyby się Elbląskie Dni Przedsiębiorczości.

Podziękowania kierujemy również do uczestników wydarzeń zorganizowanych w Elbląskim Parku Technologicznym. Cieszymy się, że nasze spotkania cieszyły się tak dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli elbląskich przedsiębiorców i Instytucji.

Magdalena Mikuła
Elbląski Park Technologiczny
Print Friendly, PDF & Email