Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych jest dobrowolną unią stowarzyszeń, klubów i fundacji pomagających osobom niepełnosprawnym, starszym i ich rodzinom z regionu elbląskiego. Działa od lipca 1992 roku. Prowadzi: Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych z usługami pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz doradztwa personalnego. Poradnictwo specjalistyczne dla Osób Niepełnosrawnych i ich rodzin, Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych, Ośrodek Szkolenia Osób Niepełnosprawnych, Zakład Aktywności Zawodowej, wydaje miesięcznik ”Razem z Tobą”.
   Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1444

Print Friendly, PDF & Email