Źródła ciepła - złóż deklarację.

Źródła ciepła - złóż deklarację.
Mat. nadesłane

Do 30 czerwca 2022 r. złóż deklarację dot. źródeł ciepła i spalania paliw. To obowiązek!

Urząd Miejski w Elblągu przypomina, że od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na WŁAŚCICIELU/ZARZĄDCY budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Jeśli budynek jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła, to również należy to zgłosić. Zgłoszenia należy dokonać także w przypadku gdy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

Deklarację można złożyć w prosty sposób:

1.     przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód.  Link do strony internetowej znajduje się TUTAJ

2.     osobiście w Urzędzie Miasta Elbląg – druki do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej, link znajduje się TUTAJ
 – wrzucić do skrzynki podawczej, albo wysłać do urzędu listem poleconym na adres:  Urząd Miasta Elbląg Departament Ochrony Środowiska ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021r. – do 30 czerwca 2022 r.
W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, na której znajdują się wszystkie materiały dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności, dostępną TUTAJ.

Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków), która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Wszelkich informacji dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności udziela:
Departament Ochrony Środowiska UM
tel. 55 239 31 10

UM Elbląg
Print Friendly, PDF & Email