Elbląg z zielonym budżetem

Elbląg z zielonym budżetem
Fot. Mateusz Misztal

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski wraz z v-ce prezydentem Michałem Missanem zapowiedzieli dziś start Zielonego Budżetu. Organizatorem programu jest prezydent miasta, a jego zadaniem jest zazielenianie miasta. Fundusze przeznaczone na ten cel w tym roku to 30 tys.

– Chcemy zachęcić, zainicjować ten projekt. Zachęcamy mieszkańców, aby sami składali wnioski – mówił dziś prezydent Witold Wróblewski.

Wśród działań możliwych do wykonania z puli tego budżetu jest obsadzanie ścian pnączami, zakładanie łąk kwietnych, renowacja małych zielonych przestrzeni oraz inne trwałe nasadzenia.

– Na Program Zielony Budżet w roku 2021 przeznaczono 30 000 zł. Z czego kwota 5 000 zł zostanie przeznaczona na pierwsze nasadzenia realizowane przez Prezydenta Miasta Elbląg w ramach otwarcia Programu – czytamy w regulaminie.

Program przeprowadzany będzie w formie otwartego naboru wniosków do Zielonego Budżetu. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Programu dostępne są na stronach: elblag.eu oraz gok.elblag.eu w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA – ZIELONY BUDŻET.

– Mieszkańcy już od jutra będą mogli zgłaszać swoje pomysły – wskazuje v-ce prezydent Michał Missan.

Co ważne, proponowane projekty muszą dotyczyć ogólnodostępnych terenów miasta Elbląg, a wartość jednego projektu nie może przekroczyć 5 tys. złotych. Projekty będą rozpatrywane w ilości do wyczerpania środków. Zwycięskie projekty zostaną wyłonione przez mieszkańców Elbląga drogą głosowania.

Propozycje do Zielonego Budżetu może złożyć każdy pełnoletni mieszkaniec zameldowany na terenie Elbląga. Jedna osoba może złożyć więcej niż jeden projekt.

Formularz zgłoszeniowy można składać:

  • elektronicznie poprzez przesłanie skanu formularza za pomocą poczty e-mail na adres: zielonybudzet@umelblag.pl
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP
  • w formie papierowej do urny znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zielony Budżet”
  • drogą pocztową na adres: Departament Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg z dopiskiem „Zielony Budżet”.

Jak będzie wyglądał proces głosowania?

Po weryfikacji złożonych projektów, wszystkie te, które spełnią wymogi formalno-prawne i będą zgodne z regulaminem, zostaną poddane głosowaniu. Głosowanie odbywać się będzie w formie papierowej poprzez złożenie głosu do urny w holu budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 lub w wersji elektronicznej poprzez przesłanie głosu (skan podpisanego formularza) na adres e-mail: zielonybudzet@umelblag.pl.

Jak wskazano, pielęgnacja nasadzeń realizowanych na terenie nienależącym do miasta, będzie należała do właściciela lub zarządcy terenu.

Print Friendly, PDF & Email