Elbląg w programach „Czyste powietrze” i „Ciepłe mieszkanie”

Elbląg w programach „Czyste powietrze” i „Ciepłe mieszkanie”
Fot. Pixabay

Elbląski samorząd przystąpił do dwóch programów, których celem jest poprawa jakości powietrza. Dzięki temu mieszkańcy miasta będą mieli jeszcze większe możliwości pozyskania dofinansowania między innymi na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

Fot. www.wfosigw.olsztyn.pl

– Od wielu lat zachęcamy mieszkańców do wymiany tzw. kopciuchów. W 2017 roku stworzyliśmy miejski program, w którym elblążanie mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Przez 7 lat realizacji programu udzieliliśmy mieszkańcom wsparcia na kwotę prawie 1,5 mln zł. Dzięki temu w Elblągu zlikwidowanych zostało 716 tzw. kopciuchów. W budżecie miasta na rok 2023 r. na ten cel przeznaczyliśmy kolejne 250 tys. Dodatkowo przystępujemy do dwóch programów, dzięki którym mieszkańcy miasta będą mogli  uzyskać wsparcie na działania związane z poprawą jakości powietrza – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Pierwszy program to „Ciepłe mieszkanie”. 24 stycznia Prezydent Witold Wróblewski podpisał umowę dofinansowania na jego realizację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Elbląski samorząd z programu otrzyma do końca 2025 roku kwotę 3,2 mln zł na dofinansowanie wymiany tzw. kopciuchów.

Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Beneficjentem może być jedynie osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego. Dofinansowanie może wynieść do 90% przedsięwzięcia, maksymalne kwoty uzależnione są od kryterium dochodowego. Dofinansowanie można uzyskać na zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego lub podłączenie lokalu mieszkalnego do wspólnego efektywnego źródła ciepła w budynku. Dodatkowo dopuszcza się wykonanie: stolarki drzwiowej i okiennej, demontaż i montaż nowej instalacji centralnego  ogrzewania, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz, zakup i montaż wentylacji mechanicznej, czy wykonanie dokumentacji projektowej.

Nabory wniosków o dofinansowanie ruszą w marcu br.

W grudniu natomiast Prezydent podpisał porozumienie o przystąpieniu do programu „Czyste powietrze”. Jest on skierowany do właścicieli domków jednorodzinnych. Celem jego jest wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe, termomodernizacja budynków jednorodzinnych, czy audyt grzewczy.

Dzięki zawartemu przez elbląski samorząd porozumieniu w Urzędzie Miejskim tworzony jest Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „CZYSTE POWIETRZE”, w którym udzielane będą wszelkie informacje potencjalnym beneficjentom. Punkt rozpocznie działalność w marcu br. Gmina będzie również przeprowadzała spotkania informujące o zasadach programów dla mieszkańców.

UM Elbląg
Print Friendly, PDF & Email