Elbląg stawia na nowoczesną edukację

Elbląg stawia na nowoczesną edukację
Fot. Pexels

Prawie 5 mln złotych kosztowała realizacja projektu pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu”. Celem jego jest rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych uczniów elbląskich liceów ogólnokształcących. To kolejny innowacyjny projekt wdrożony w elbląskich szkołach.

Fot. mat. prasowe

Łącznie na stworzenie Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, Elbląskiej Szkoły Eksperymentu, Międzyszkolnej pracowni Eksperymentowania oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz ogólnego we wszystkich elbląskich szkołach samorząd wydatkował ok. 35 mln zł.

Elbląska Szkoła Eksperymentu powstała w Elbląskim Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Rawskiej. W pracowniach Centrum znajdują się stanowiska interaktywne i urządzenia, które pomagają młodzieży zrozumieć zjawiska fizyczne, matematyczne i przyrodnicze.

Fot. mat. prasowe

– To takie nasze – elbląskie Centrum Nauki Kopernik, w którym uczniowie mogą w praktyczny sposób nauczyć się praw fizyki, zatrzymać kroplę w powietrzu, wytworzyć prąd jadąc na rowerze, czy też zeskanować i wydrukować w 3D swoje popiersie. Nauka przez eksperyment jest dużo bardziej skuteczna, dlatego wprowadzamy ją na wszystkich szczeblach edukacji. W grudniu otworzyliśmy Międzyszkolną Pracownię Eksperymentowania w SP 19 dla uczniów szkół podstawowych. Teraz otwieramy Centrum dla młodzieży. To kolejny innowacyjny projekt edukacyjny, który realizujemy dzięki pozyskanym funduszom unijnych. Łącznie na nowoczesną edukację ogólną i zawodową wydatkowaliśmy już ok. 35 mln zł – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

W Elbląskiej Szkole Eksperymentu są m.in. skaner postaci, ciecz magnetyczna, rower jako elektrownia, harfa laserowa, rura Kundta, dmuchawa Bernoulliego, mapa Hipsometryczna, Można również zobaczyć jak działa elektrownia wodna, czym są światłowody, czy kołyska Newtona.

Fot. mat. prasowe

Dodatkowo w ramach projektu we wszystkich liceach doposażono pracownie szkolne  do nauki biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki w pomoce dydaktyczne, meble oraz sprzęt IT. Przeszkolono również rodziców i nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Przeprowadzone zostały też dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia oraz koła zainteresowań.

W projekcie uczestniczy 645 uczniów oraz 30 nauczycieli, a także 60 rodziców uczniów. Wartość projektu to prawie 5 mln zł, w tym dofinansowanie to 4 036 573,81 zł.

Fot. mat. prasowe
UM Elbląg
Print Friendly, PDF & Email