Eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej – rekrutacja nauczycieli

Eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej – rekrutacja nauczycieli
Fot. Adminstrator

Gmina Miasto Elbląg realizuje kolejny eksperymentalny projekt edukacyjny, w ramach którego w 15 elbląskich szkołach podstawowych rozpoczęła się rekrutacja nauczycieli do projektu pt. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy zakwalifikują się do projektu, zostaną objęci wsparciem w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego.

Dzięki szkoleniu nauczyciele uzyskają umiejętności niezbędne do nauczania metodą eksperymentu na zajęciach wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego, zajęciach wyrównawczych oraz zajęciach rozwijających uzdolnienia uczniów.

Przeszkolenie nauczycieli umożliwi im zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego stosowania aktywizujących metod pracy z uczniem, opartych na metodach analitycznych i badawczych, w tym na eksperymencie, doświadczeniu, obserwacji ujętych w podstawie programowej z matematyki, zgodnie z zasadami metody naukowej i zachowaniem jej procedury.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w szkołach realizujących projekt w terminie do 21.11.2019 r. – dokumenty rekrutacyjne dostępne są w poniższych szkołach podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 14 w Elbląg;
 • Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu;
 • Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu.
Print Friendly, PDF & Email