Eksmisja na bruk? Na ile są w Polsce chronione podstawowe dobra człowieka?

Eksmisja na bruk? Na ile są w Polsce chronione podstawowe dobra człowieka?
Fot. Adminstrator

Czy ludzie starsi w Polsce mogą być spokojni o swój los? Czy każda rodzina ma szansę na dach nad głową? Czy jesteś pewny, że jeśli masz chęć do pracy, nie znajdziesz się w swoim kraju na marginesie społeczeństwa? Na te pytania każdy musi sam sobie odpowiedzieć. Może także żądać ratyfikacji i stosowania Europejskiej Zrewidowanej Karty Społecznej podpisanej przez Polskę już pięć lat temu, 25 października 2005 r.

Na pytanie, dlaczego tak ważna jest ratyfikacja Karty, inicjatorzy kampanii odpowiadają:

Ratyfikacja Europejskiej Zrewidowanej Karty Społecznej zmusi władze Polski do przestrzegania praw zagwarantowanych tą kartą, zaniechania eksmisji na bruk, zaprzestania handlu lokatorami, a Polskie Sądy do pełnego i rzetelnego badania spraw lokatorów, którzy kiedyś otrzymali decyzje administracyjne w sprawie przydziału lokali.
Karta pozwoli lokatorom z decyzjami administracyjnymi najmu na skorzystanie z uchwały Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu, który stwierdził, że sprzedaż mieszkań za 5 – 10 % wartości tylko części obywateli, a odmowa takiej sprzedaży drugiej części – jest rażącą niesprawiedliwością, gdyż wszyscy mieli takie same decyzje administracyjne najmu i nie mogli wiedzieć, czy kiedyś domy w których mieszkają zostaną zreprywatyzowane.

Żądamy – piszą autorzy petycji – pilnej ratyfikacji Europejskiej Zrewidowanej Karty Społecznej z art. 23 w całości, art. 30 w całości i art. 31 w całości.

Art. 23 – Prawo osób w podeszłym wieku do ochrony socjalnej.
art. 30 – Prawo do ochrony przed ubóstwem i marginalizacją społeczną.

W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do ochrony przed ubóstwem i marginalizacją społeczną Strony zobowiązują się:

a) podejmować działania, w ramach ogólnego i skoordynowanego podejścia, w celu popierania rzeczywistego dostępu osób oraz ich rodzin znajdujących się lub zagrożonych znalezieniem się w sytuacji marginalizacji społecznej lub ubóstwa, zwłaszcza do zatrudnienia, mieszkań, szkolenia, kształcenia, kultury, pomocy społecznej i medycznej;

b) dokonywać, jeśli to konieczne, przeglądu tych działań w celu ich dostosowywania do sytuacji.

Art. 31 – Prawo do mieszkania.
W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do mieszkania, Strony zobowiązują się podejmować działania zmierzające do:

1. popierania dostępu do mieszkań o odpowiednim standardzie;
2. zapobiegania i ograniczania bezdomności w celu jej stopniowego likwidowania;
3. uczynienia kosztów mieszkań dostępnymi dla tych, którzy nie mają wystarczających zasobów.

Teraz każdy może podpisać i wysłać do władz petycję w tej sprawie na stronie internetowej Petycje Komitetu Obrony Lokatorów [url]http://petycje.lokatorzy.info.pl/ [/url]
Na zdjęciu budynek z zasobów komunalnych w Elblągu. Fot. M. Stando

Zobacz też artykuły:
Eksmisja stanie się skuteczniejsza. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepisy kodeksu postępowania
[url]http://razemztoba.pl/index.php?NS=srodek&nrartyk=6213[/url]
a także o
Kancelarii ostatnich obrońców Sprawiedliwości Społecznej
[url]http://www.nie.com.pl/art23871.htm[/url] .   ESzC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 6212

Print Friendly, PDF & Email