ECUS zachęca do udziału w konsultacjach

ECUS zachęca do udziału w konsultacjach
Fot. Rafał Sułek

Elbląskie Centrum Usług Społecznych rozpoczęło konsultacje społeczne projektu „Elbląskiego Programu Usług Społecznych na lata 2021 – 2026”. – Zachęcamy mieszkańców miasta do udziału i zgłaszania swoich uwag i propozycji – zaznacza instytucja.

Konsultacje społeczne trwają w okresie od 04.08.2021 r. do 16.08.2021 r. do godziny 12:00. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Gminy Miasto Elbląg. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Miasto Elbląg.

Forma konsultacji:

  • Osobiste lub zdalne składanie uwag i opinii do projektu „Elbląskiego Programu Usług Społecznych na lata 2021 – 2026” na formularzu konsultacji.

Projekt „Elbląskiego Programu Usług Społecznych na lata 2021 – 2026 i formularz konsultacji dostępny jest:

  • na stronie internetowej Elbląskiego Centrum Usług Społecznych;
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu;
  • na platformie „Elbląg Konsultuje”;
  • w Punkcie Przyjęć Klienta  Elbląskiego Centrum Usług Społecznych

Wypełniony formularz można składać w następujący sposób:

1.    Odesłać drogą elektroniczną na adres: konsultacje@ecus.pl podając w tytule maila „Elbląski Program Usług Społecznych” lub

2.    złożyć w Punkcie Przyjęć Klienta, ul. Winna 9 w godzinach od 7:30 do 15:30

3.    wysłać na adres siedziby Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, 82-300 Elbląg, ul. Winna 9, z dopiskiem na kopercie „Elbląski Program Usług Społecznych”, w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00. W przypadku korespondencji wysłanej drogą pocztową liczy się data wpływu do ECUS.

ECUS / oprac. red.
Print Friendly, PDF & Email