ECUS wspiera uzdolnionych

ECUS wspiera uzdolnionych
Fot. pixabay.com

Elbląskie Centrum Usług Społecznych zaprasza do skorzystania z usługi społecznej pn. „Wsparcie dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży”, ujętej w Elbląskim Programie Usług Społecznych na lata 2021 – 2026.

Drogi Rodzicu! Masz zdolne dziecko?

Ty dajesz oparcie, a Elbląskie Centrum Usług Społecznych wsparcie finansowe.

Łącznie usługą planuje się objąć 50 osób, w tym zgodnie z regulaminem:

 • Rozwój talentów sportowych – 10 osób
 • Rozwój talentów artystycznych – 10 osób
 • Rozwój talentów technicznych – 10 osób
 • Rozwój talentów programistycznych – 10 osób
 • Rozwój talentów społecznych – 10 osób

Kto może być odbiorcą?

 • Mieszkaniec Gminy Miasto Elbląg
 • Dzieci i młodzież (która nie ukończyła 20 roku życia) wykazujące szczególne zdolności
 • Dokumentami uprawniającym do udziału w naborze do usługi jest Zgłoszenie oraz Opinia napisana przez osobę pracującą z dzieckiem
 • Usługa jest bezpłatna i dostępna dla 50 osób, które spełnią powyższe kryteria oraz zostaną zakwalifikowane do usługi
 • Odbiorca usługi może skorzystać ze wsparcia finansowego  w wymiarze do 3.000 zł

Procedura naboru:

W dniach od 6 do 20 marca 2023 organizatorzy programu czekają na Państwa zgłoszenia, które powinny zawierać 2 dokumenty:

 • Zgłoszenie i Opinia o dziecku / młodzieży

Dokumenty dostępne są na stronie www.ecus.pl w kafelku Usługi Społeczne lub w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 20 marca 2023 w Elbląskim Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9, w Punkcie Przyjęć Klienta (wejście od ul. 12 Lutego) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: Nabór na usługę „Wsparcie dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży”

Obszary wsparcia i warunki skorzystania z usługi społecznej:

 • Pokrycie lub dofinansowanie kosztu udziału w zajęciach rozwijających, np. treningi w klubie sportowym, pływackie, zajęcia taneczne, aktorskie, z robotyki, itp.
 • Pokrycie lub dofinansowanie kosztu zakupu stroju niezbędnego do udziału w zajęciach rozwijających.
 • Pokrycie lub dofinansowanie kosztu zakupu materiałów lub sprzętu niezbędnych do udziału w zajęciach rozwijających.
 • Pokrycie lub dofinansowanie kosztu udziału w zajęciach wyjazdowych, np. obozie treningo-wym, sportowym, artystycznym (wyłącznie wówczas, gdy organizowane są na terenie Polski).

Odbiorca usługi może skorzystać z usługi w wymiarze do 3.000 zł. Kwota wsparcia ustalana jest przez Realizatora usługi na podstawie dokumentów dostarczonych przez  odbiorcę usługi (lub rodzica/opiekuna prawnego) który na spotkanie przynosi dokumenty potwierdzające wysokość wydatków związanych z uczestnictwem w zajęciach rozwijających, np. informację o wysokości miesięcznej opłaty za udział w zajęciach, rozeznanie w formie wydruków ze stron internetowych (co najmniej 3 różne oferty) informacja ze sklepów na potwierdzenie kosztu zakupu stroju, sprzętu, instrumentu itp. (co najmniej 3 różne oferty) itp.

Telefoniczna informacja o usłudze dostępna jest pod numerami: 
55 625 61 20 lub 55 625 61 30

Szczegółowe kwestie opisane są w Regulaminie usługi społecznej pn. ,,Wsparcie dla dzieci uzdolnionych” ujętej w Elbląskim Programie Usług Społecznych na lata 2021-2026.

UM Elbląg
Print Friendly, PDF & Email