Dziś rozpoczyna się Triduum Paschalne

Dziś rozpoczyna się Triduum Paschalne
Fot. pixabay.com

W Kościele Katolickim rozpoczynają się najważniejsze dla chrześcijan trzy dni w roku poprzedzające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielki Czwartek to dzień upamiętniający ustanowienie podczas ostatniej wieczerzy sakramentu eucharystii i kapłaństwa. Wierni gromadzą się na wieczornych mszach Wieczerzy Pańskiej upamiętniających to wydarzenie. W trakcie tego nabożeństwa – milkną kościelne dzwony i organy. Jedyne instrumenty jakie można usłyszeć to drewniane kołatki.

Nazwa „Triduum Paschalne” pojawiła się po raz pierwszy w 1929 roku i upowszechniła poprzez reformy liturgiczne, wprowadzone przez Piusa XII. Wcześniej stosowano nazwę „Triduum sacrum”.

Podczas Triduum Paschalnego liturgia koncentruje się na końcowych wydarzeniach życia Chrystusa, ukazując ostateczne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Zgodnie z tradycją Kościoła, triduum jest rozumiane jako trzy fazy misterium odkupienia: ostatnia wieczerza, męka i śmierć Chrystusa na krzyżu oraz zmartwychwstanie.

W Wielki Czwartek w kościołach katedralnych jest odprawiana tak zwana „msza krzyżma”. Olej poświęcony podczas tej mszy jest używany w ciągu roku do udzielania sakramentów chrztu, bierzmowania i namaszczenia.

Z liturgią tego dnia łączy się obrzęd obmycia nóg przez biskupa dwunastu mężczyznom. Ma on upamiętniać Ostatnią Wieczerzę, kiedy Jezus uczynił to uczniom. Obrzęd ten i jego sens wyjaśniają towarzyszące mu słowa „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali…” z ewangelii według św. Jana.

Po śpiewie „Chwała na wysokości” milkną dzwonki i organy. Odezwą się dopiero w Wielką Sobotę wieczorem.

Po wieczornej mszy św. przenosi się Najświętszy Sakrament do tzw. ciemnicy. Symbolizuje ona samotność Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym i po osądzeniu przez Sanhedryn.

Z ołtarzy zdejmuje się obrusy, tzw. obnażenie ołtarzy jest symbolem opuszczenia Jezusa przez Jego uczniów.

Print Friendly, PDF & Email