Dziś Międzynarodowy Dzień Głuchych

Dziś Międzynarodowy Dzień Głuchych
Fot. Adminstrator

Ostatnia niedziela września to dzień, w którym swoje święto obchodzą osoby niesłyszące lub niedosłyszące. Dzień ten obchodzony jest od 1958 roku.

Pomysłodawcą utworzenia wspomnianego święta była Światowa Federacja Głuchych (ang. World Federation of the Deaf). Celem MDG jest zwrócenie uwagi na problemy osób niesłyszących, ich obawy, trudności z jakimi się mierzą, ale i na ich działalność i sukcesy.

Tego dnia na całym świecie organizowanych jest wiele wydarzeń, które mają zwrócić uwagę polityków na to, że jest to grupa dla której cały czas jest wiele do zrobienia.

Na świecie jest ok. 275 milionów ludzi, którzy słuch w trakcie życia utracili lub urodzili się z uszkodzeniem narządu słuchu.

W Polsce niewątpliwym sukcesem środowiska Osób Głuchych jest uchwalenie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, a także powołanie Polskiej Rady Języka Migowego.

Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email