Dzieje zakonów na terenie północnej Polski

Dzieje zakonów na terenie północnej Polski
Fot. nadesłane

We wtorek, 18 maja, o godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie w ramach „Wirtualnej Regioteki” z prof. Rafałem Kubickim, autorem książki poświęconej studiom z dziejów zakonów w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich. Rozmowę na profilu FB Biblioteki Elbląskiej poprowadzi Radosław Kubus.

Rafał Kubicki – historyk, mediewista, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza). Zainteresowania badawcze koncentruje na dziejach monastycyzmu, historii społeczno-gospodarczej władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach, mieszczaństwie późnośredniowiecznym oraz strukturach wiejskich w średniowieczu i okresie nowożytnym. Autor licznych artykułów i monografii. Tylko w ostatnich dwóch latach ukazały się aż dwie monografie prof. Kubickiego, tj. „Testamenty elbląskie. Studium z dziejów miasta i jego mieszkańców w późnym średniowieczu”, Gdańsk 2020 oraz „Prussia Monastica. Studia z dziejów zakonów w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich (od XIII do połowy XIX w.)”, Gdańsk 2021.

O książce „Prussia Monastica. Studia z dziejów zakonów w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich (od XIII do połowy XIX w.)” z opisu wydawcy:

Książka zawiera studia dotyczące wybranych aspektów życia monastycznego w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich od XIII do połowy XIX w. Większość opracowań poświęcono działalności zakonów mendykanckich (dominikanów i franciszkanów). Choć poszczególne prace przedstawiają różne zagadnienia szczegółowe i obejmują bardzo długi czas, to w sumie składają się na spójny obraz funkcjonowania instytucji klasztornych na tych terenach, dając świadectwo ich niezwykłej umiejętności przystosowania się do zachodzących zmian.

Print Friendly, PDF & Email