„Działamy razem” – przesunięcie terminu naboru wniosków w konkursie

„Działamy razem” – przesunięcie terminu naboru wniosków w konkursie
Fot. PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż termin naboru wniosków w konkursie „Działamy razem” (konkurs nr 1/2022) został przesunięty. Otwarcie naboru wniosków nastąpi w dniu 29 listopada 2022 roku, o godz. 12.00. Od tego dnia organizacje pozarządowe będą mogły wypełniać wnioski w aplikacji Generator wniosków.

Nabór wniosków zakończy się w dniu 29 grudnia 2022 roku, o godz. 12:00. Edycja wniosków w Generatorze wniosków zostanie wówczas automatycznie zablokowana.

W 2022 roku wprowadzone zostały zmiany do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, które obejmowały, między innymi, uwzględnienie możliwości wnoszenia wkładu rzeczowego czy rezygnację z trybu pozakonkursowego w przypadku projektów wieloletnich – organizacje pozarządowe będą składać wnioski na wszystkie okresy realizacji projektu wieloletniego, na każdy okres przygotują odrębny budżet we wniosku konkursowym. Zmiany te wymagają odpowiedniego dostosowania Generatora wniosków.

Prace programistyczne nad przygotowaniem Generatora wniosków do konkursu są nadal prowadzone. Niezbędne jest bowiem kompleksowe przetestowanie wprowadzonych zmian i funkcjonalności, tak aby przekazać Państwu możliwie najlepiej działający zmodyfikowany Generator wniosków.

Mając na uwadze konieczność udostępnienia sprawnie działającego narzędzia, wspierającego organizacje pozarządowe w procesie aplikowania o środki Funduszu w ramach konkursu, PFRON podjął decyzję o przesunięciu terminu naboru wniosków.

Więcej informacji o konkursie znaleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email