Dyżury ekspertów dotyczące świadczenia 300+

Dyżury ekspertów dotyczące świadczenia 300+
Fot. logo programu

Od 1 lipca 2021r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował rządowy program Dobry start 300+ dla uczniów w zakresie rozpatrywania wniosków oraz dokonywania wypłaty świadczeń.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną:

 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • przez bankowość elektroniczną,
 • na portalu empatia.mpips.gov.pl.

ZUS do zakładania profili na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, gdyż jej funkcjonalność daje wiele korzyści, szczególnie teraz, w ramach obsługi wniosków o świadczenie 300+.

Chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, dlatego w czasie przeznaczonym na składanie wniosków będą organizowane dyżury pracowników ZUS, którzy pomogą w założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz wysłaniu wniosku za jej pośrednictwem.

Pracownicy Oddziału ZUS w Elblągu będą pełnili dyżury:

 • 07.07.2021 r. – od godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47,
 • 08.07.2021 r. – od godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Elbląg, ul. Browarna 85,
 • 09.07.2021 r. – od godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim, ul. Łączności 3.

Pracownicy Inspektoratu ZUS w Ostródzie będą pełnili dyżury:              

 • 07.07. 2021 r. – w godz. 10:00 -12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie, ul. Kościelna 2,
 • 09.07.2021 r. – w godz.  10:00 – 12:00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn.

Pracownicy Inspektoratu ZUS w Iławie będą pełnili dyżury:

•     05.07.2021 – w godz. 10:00 – 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Kisielice, ul. Daszyńskiego 5,

•     07.07.2021 – w godz.  9:00 – 12:00  w Urzędzie Miasta Iława, ul. Niepodległości 13.

Do założenia konta PUE ZUS niezbędne są:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport),
 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego.

Do złożenia wniosku 300+ niezbędne będą:

 • rachunek bankowy na, który ma być przekazane świadczenie,
 • dane dzieci, na które wnioskowane będzie świadczenie Dobry start,
 • informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,
 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 24 roku życia,
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry start np. oświadczenia, orzeczenia sądowe.
Print Friendly, PDF & Email