Dyżur dotyczący "Dobrego startu" z ekspertami Oddziału ZUS w Elblągu

Dyżur dotyczący "Dobrego startu" z ekspertami Oddziału ZUS w Elblągu
Fot. nadesłane/ZUS

Od 1 lipca 2021r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował rządowy program Dobry start 300+ dla uczniów w zakresie rozpatrywania wniosków oraz dokonywania wypłaty świadczeń.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną:

 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • przez bankowość elektroniczną,
 • na portalu empatia.mpips.gov.pl.

Zakład zachęca do zakładania profili na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, gdyż jej funkcjonalność daje wiele korzyści, szczególnie teraz, w ramach obsługi wniosków o świadczenie 300+.

– Chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, dlatego w czasie przeznaczonym na składanie wniosków będą organizowane dyżury pracowników Oddziału w Elblągu, którzy pomogą w założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz wysłaniu wniosku za jej pośrednictwem – mówi Anna Ilukiewicz, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

W najbliższym czasie pracownicy Oddziału ZUS w Elblągu będą pełnili dyżury:

 • 01 – 02.07.2021 r. – od godz. 10:00 w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Jaśminowa 11.

Do założenia konta PUE ZUS niezbędne są:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport),
 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego.

Do złożenia wniosku 300+ niezbędne będą:

 • rachunek bankowy na, który ma być przekazane świadczenie,
 • dane dzieci, na które wnioskowane będzie świadczenie Dobry start,
 • informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,
 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 24 roku życia,
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry start np. oświadczenia, orzeczenia sądowe.
Print Friendly, PDF & Email