Drób należy trzymać w zamknięciu

Drób należy trzymać w zamknięciu
Fot. pixabay.com

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 31 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zasad utrzymania drobiu na terenie województwa warmińsko – mazurskiego nakazuje się utrzymanie drobiu w zamknięciu. Nakaz dotyczy m.in. miasta Elbląg i powiatu elbląskiego.

Nakaz nie ma zastosowania przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi i kaczek reprodukcyjnych i rzeźnych pod warunkiem uniemożliwienia kontaktu z dzikimi ptakami, zwłokami dzikiego ptactwa, odkażania terenu przebywania stad gęsi i kaczek oraz uniemożliwienie gęsiom i kaczkom dostępu do zbiorników wodnych – szczegółowo zostało to kreślone w § 2 Rozporządzenia. Zakazuje się stosowania zielonki do karmienia gęś i kaczek, utrzymywania gęsi i kaczek razem z innymi gatunkami drobiu oraz organizowania wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków. Nadzór nad wykonaniem Rozporządzenia sprawuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową ptaków powodującą ogromne straty gospodarcze. W grudniu w całym kraju, w tym też na terenie naszego województwa nastąpiło znaczące pogorszenie sytuacji epidemiologicznej drobiu, konieczne jest podjęcie działań w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby. Jednym ze środków zapobiegawczych jest uniemożliwienie kontaktu ptactwa dzikiego z drobiem (ptactwem hodowlanym).

Print Friendly, PDF & Email