„Dostępność ponad barierami” zakończenie oceny formalnej wniosków

„Dostępność ponad barierami” zakończenie oceny formalnej wniosków
Fot. PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że został zakończony proces oceny formalnej wniosków o przyznanie grantów, złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2021 roku konkursu grantowego nr 1/2021 w ramach Modułu I Turystyka i rekreacja pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”.

W wyniku pozytywnej weryfikacji formalnej do kolejnego etapu oceny wniosków – oceny merytorycznej, przekazanych zostało 5 wniosków zgłoszonych przez: Fundacja Szansa dla Niewidomych („Dostępne szlaki turystyczne”), Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych („ONi na szlaku – Karkonosze dostępne dla wszystkich”), Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Celestynów („Nowe narzędzia i metody zwiększania udziału osób z niepełnosprawnościami w turystyce i rekreacji w lasach [Forest well-being for the disabled]”), Uniwersytet Warszawski („Dostosowanie budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami budowlanymi w Kościelisku, ul. Kiry 36 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”), Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (” Turystyka dostępna 1.0″).

Print Friendly, PDF & Email