"Dorastanie i dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – kontekst społeczny". Seminarium naukowe na ANS

"Dorastanie i dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – kontekst społeczny". Seminarium naukowe na ANS
Fot. pixabay.com

13 grudnia o godz. 10:00 w auli Instytutu Pedagogiczno-Językowego Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Czerniakowskiej 22 w Elblągu odbędzie się seminarium naukowe pt. „Dorastanie i dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – kontekst społeczny”, którego organizatorami są Instytut Pedagogiczno-Językowy wraz z Ogólnopolskim i Warmińsko-Mazurskim Forum Warsztatów Terapii.

3 grudnia 2022 obchodzony jest  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło ten dzień, by zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy grupy osób z niepełnosprawnościami. Najistotniejszą kwestią było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W związku z tym świętem Instytut Pedagogiczno-Językowy wraz z Ogólnopolskim i Warmińsko-Mazurskim Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej przygotował seminarium naukowe  pt. „Dorastanie i dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – kontekst społeczny”.

W ramach seminarium organizatorzy pragną ukazać możliwości w funkcjonowaniu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaprezentować działania podejmowane przez instytucje i placówki elbląskie skupiające się na edukacji, społecznej i zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych, a także na wsparciu ich środowisk wychowawczych.

Organizatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane osoby, a szczególnie rodziny i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, pracowników WTZ i ŚDS, studentów i uczniów szkół średnich.

 Wstęp wolny.

Program

10.00  Otwarcie seminarium

10.15 – 10.30 Występ zespołu instrumentalno-wokalnego pn. Szwagry
W skład zespołu wchodzą uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „TACY SAMI” w Elblągu

10.30 – 11.00 Bycie parą – stereotypy i uprzedzenia wobec osób z niepełnosprawnościami
prof. dr hab. Amadeusza Krause, Uniwersytet Gdański i Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

11.00 – 11.20 Realizacja zadań rozwojowych okresu adolescencji i wczesnej dorosłości przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną
dr Joanna Nowak – Wicedyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

11.20 – 11.40 Droga ku  dorosłości w praktyce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu

Krystyna Miezio– Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu

11.40 – 12.05 przerwa kawowa

12.05 – 12.25 Wyzwania i szanse w kształceniu ponadpodstawowym osób niepełnosprawnych na przykładzie doświadczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu

Magdalena Macek – psycholog Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu

12.25 – 12.45 Rola WTZ-ów w przygotowaniu  niepełnosprawnych uczestników do funkcjonowania  w dorosłości
Iwona Pietraszkiewicz – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „TACY SAMI”; Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Forum WTZ

12.45 – 13.15

Być rodzicem dorosłej osoby z niepełnosprawnością sprzężoną

ANNA SZYMCZYK – mama dorosłego syna z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – Elbląg

KRZYSZTOF FLASZOWSKI – tata dorosłego syna z niepełnosprawnością i spektrum autyzmu;

Członek Prezydium Ogólnopolskiego Forum WTZ – Kraków

13.15 – 13.45 Bezpieczna przyszłość i kręgi wsparcia z perspektywy PSONI w Elblągu – relacja (podsumowanie) z działań pilotażowych

Michalina Dulny – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej; Zastępca Dyrektora Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy PSONI w Elblągu

Aleksandra Kojtych- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy przy PSONI w Elblągu, Specjalista ds. kręgów wsparcia w projekcie Bezpieczna Przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Elblągu

13.45 – 14.00 Dyskusja i podsumowanie seminarium

dr Dorota Wiercińska – adiunkt, Akademia Nauk Stosowanych w Elbląg.

Print Friendly, PDF & Email