Dolnośląskie: W jakich terminach ZUS wypłaca świadczenie wspierające?

Dolnośląskie: W jakich terminach ZUS wypłaca świadczenie wspierające?
fot. Pexels

Prawie 4,5 mln zł dostali Dolnoślązacy w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku. W skali kraju ZUS wypłacił do końca maja prawie 100 mln zł. Terminy wypłat przyznawane są automatycznie. Raz przyznany termin obowiązuje przez cały okres, na który przyznane jest świadczenie wspierające.

Do końca maja do ZUS na Dolnym Śląsku rozpatrzył ponad 300 wniosków o świadczenie wspierające. W całym kraju nieco ponad 8,5 tys. wniosków. Wypłaty od 1 stycznia do końca maja wyniosły 99,9 mln zł w tym na dolnym Śląsku 4,5 mln zł.

– Pozytywne rozpatrzenie wniosku, czyli przyznanie przez nas świadczenia wspierającego łączy się z określeniem terminu wypłaty – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Termin, który jest przyznawany losowo z tzw. automatu obowiązuje przez cały czas wypłaty pieniędzy – dodaje.

Rzeczniczka podaje, że terminy wypłat są następujące 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca.

– Gdy termin wypłaty pieniędzy wypada w dzień ustawowo wolny od pracy wtedy przelewamy pieniądze dzień wcześniej – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Ile wniosków wpłynęło do ZUS na Dolnym Śląsku?

 • Wrocław 287
 • Wałbrzych 45
 • Legnica 51

Ilość wniosków w dolnośląskich powiatach (liczba na powiat)

 • Oleśnica  87
 • Świdnica 64
 • Góra 43
 • Trzebnica 35
 • Kłodzki 30
 • Zgorzelec 23
 • Głogów 23
 • Lubin 20
 • Jawor 18

Ustawa o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami weszła w życie 1 stycznia 2024 r. Aby je otrzymać, należy najpierw zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzecznictwa (WZON), który punktowo określi poziom potrzeby wsparcia danej osoby. Po wydaniu decyzji przez WZON osoba uprawniona powinna do ZUS złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

– Dlatego tak ważna jest kolejność składania dokumentów. Jeśli ktoś najpierw złoży wniosek o świadczenie wspierające do nas, a nie będzie jeszcze wydanej decyzji przez WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, to my zgodnie z przepisami zostawimy taki wniosek bez rozpatrzenia – przestrzega Iwona Kowalska-Matis. – A to oznacza, że wniosek trzeba będzie złożyć raz jeszcze – wyjaśnia.

Rzeczniczka przypomina, że wysokość świadczenia wspierającego zależna od stopnia niepełnosprawności. I tak wynosi ono od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (wysokość renty socjalnej to obecnie 1780,96 zł). W zależności od poziomu potrzeby wsparcia będzie to: 95–100 pkt. – 220 proc. renty socjalnej; 90–94 pkt. – 180 proc. renty; 85–89 pkt. – 120 proc. renty; 80–84 pkt. – 80 proc. renty; 75–79 pkt. – 60 proc. renty i 70–74 pkt. – 40 proc. renty socjalnej.

Kto może starać się o świadczenie wspierające?

O świadczenie wspierające mogą wnioskować dorosłe osoby z niepełnosprawnością, czyli te, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i posiadają decyzję Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w której poziom potrzeby wsparcia określono na poziomie minimum 70 pkt. W ich imieniu taki wniosek (SWN) może złożyć pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy (np. opiekun prawny).

Jak obliczana jest wysokość świadczenia?

Wysokość świadczenia wspierającego obliczana jest, jako procent renty socjalnej w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia. Może wynosić od 40 do 220 proc. renty socjalnej.

– Osobom, które mają przyznaną najwyższą punktację tzn. 95 -100 punktów świadczenie przysługuje w wysokość 220 proc. renty socjalnej, czyli wynosi ono 3919 zł – mówi Kowalska-Matis.

Rzeczniczka przypomina, że nie wszystkie osoby z niepełnosprawnościami będą miały prawo do świadczenia wspierającego od 2024 roku.

Wszystko zależy od liczby punktów zawartych w decyzji WZON oraz od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie. I tak: osoby z liczbą 87-100 punktów mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r., osoby z ilością 78–86 pkt – od 2025 r., a osoby, które otrzymały 70–77 pkt – od 2026 r.

Jest jeden wyjątek od tej reguły. Osoby, które mają, co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r. pod warunkiem, że co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później, opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Print Friendly, PDF & Email