Dodatkowy rok z Małym ZUS Plus z podpisem prezydenta

Dodatkowy rok z Małym ZUS Plus z podpisem prezydenta
Fot. Pixabay

MRiT ma dobrą wiadomość dla przedsiębiorców, którzy korzystają z Małego ZUS Plus. Prezydent podpisał ustawę, dzięki której od 1 sierpnia 2023 r. przedsiębiorcy korzystający z ulgi będą mogli cieszyć się dłuższym okresem niższych składek na ubezpieczenia społeczne.

– Firmy z sektora małych przedsiębiorstw to niezwykle istotny element polskiej gospodarki. Przepisy, które dziś podpisał prezydent skierowane są szczególnie do nich. Dzięki naszym rozwiązaniom będą mogli oni opłacać niższe składki jeszcze dłużej. Pomoże im to w zachowaniu ciągłości działania w trudnych czasach. To oszczędność nawet kilkuset złotych miesięcznie przez kolejny rok – mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus (MZ+) to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Z wydłużonego okresu obowiązywania MZ+ będą mogli skorzystać ci z nich, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z ulgi. Ważne: MZ+ nie obejmuje składki zdrowotnej.  

Obecnie z Małego ZUS Plus mogą skorzystać przedsiębiorcy maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy, o ile m.in.:

  • roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 tys. zł,
  • w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni.

Od 1 sierpnia okres korzystania z ulgi zostanie wydłużony o kolejne 12 miesięcy, dzięki czemu właściciele firm będą mogli skorzystać z rozwiązana łącznie przez 48 miesięcy.

Jak skorzystać z MZ+

Aby skorzystać z dodatkowej ulgi:

  • podstawa wymiaru składek na MZ+ nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok,
  • nie może być też niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.
Kilka danych – MRiT informuje

W grudniu 2022 r. z Małego ZUS Plus skorzystało 235,7 tys. przedsiębiorców.

Szacujemy, że z przedłużonego Małego ZUS Plus w tym roku skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców, w 2024 r. 142,3 tys., a w 2025 r. 104,9 tys.

Zmiany zostały przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W 2019 r. umożliwiliśmy najmniejszym przedsiębiorcom opłacanie niższych składek ZUS, proporcjonalnych do przychodu – był to tzw. Mały ZUS. W 2020 r. rozszerzyliśmy ulgę, liberalizując próg przychodowy i uzależniając składki od uzyskanego dochodu – stworzyliśmy tzw. Mały ZUS Plus.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Print Friendly, PDF & Email