Dodatkowe środki wesprą budowę sopockiego żłobka

Dodatkowe środki wesprą budowę sopockiego żłobka
Fot. materiały UMS / sopot.pl

Prawie 1,5 mln złotych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pozyskał Sopot na wyposażenie, funkcjonowanie i integracyjny plac zabaw. Żłobek dla 60 maluchów powstaje od września. Koszt całościowy to ponad 7 mln złotych.

W Sopocie powstaje nowy żłobek publiczny dla sześćdziesięciorga dzieci w wieku do 3 lat. Plany zakładają, że do końca 2021 żłobek będzie mógł przyjąć pierwsze dzieci. Żłobek jest usytuowany w Kamiennym Potoku, przy ulicy Obodrzyców, w bliskim sąsiedztwie zabytkowego przedszkola „Nad Potokiem”. Nowy żłobek będzie bezpieczną i przyjazną placówką opiekuńczo-wychowawczą, a także edukacyjną, dostosowaną do potrzeb małego dziecka. Zapewni wysoki standard opieki, a podział dzieci na 4 niewielkie grupy umożliwi indywidualne podejście do maluchów.

– Bardzo się cieszę, że prace przy budowie żłobka postępują, ale przede wszystkim z tego, że udało się pozyskać dodatkowe środki na ten ważny społecznie projekt – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Mam nadzieję, że do końca 2021 roku będziemy mogli w tej pięknej, nowoczesnej placówce przyjąć pierwsze dzieci – dodaje Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Budynek żłobka, jego wnętrze i otoczenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb osób i dzieci z niepełnosprawnością. Na terenie zielonym otaczającym żłobek będzie się mieścił plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, także dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2020 roku. Oddanie do użytkowania nowego żłobka zaplanowano na koniec 2021 roku. Szacowany koszt robót budowlanych to ponad 7 mln złotych.

W ramach programu Maluch+ 2020, resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, Miasto Sopot uzyskało dotację celową ze środków krajowych w wysokości 1,5 mln na realizację inwestycji i utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w tym wieku. Ponadto, w drodze konkursu, Sopot został wybrany do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie / działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie UE dla projektu pn. „Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie publicznego żłobka w Sopocie” w wysokości 1 442 019,02 zł., przy całkowitej wartości projektu 1 696 492,96 zł., stanowi 85%.

Print Friendly, PDF & Email