Dodatkowe 100 miejsc dla gdańskich przedszkolaków

Dodatkowe 100 miejsc dla gdańskich przedszkolaków
Fot. gdansk.pl

Mieszkańcy Gdańska już w najbliższej rekrutacji, będą mogli skorzystać z oferty nowego samorządowego publicznego Przedszkola nr 14. Opieka świadczona będzie od 1 września przy ul. Nieborowskiej 6.

Podczas sesji Rady Miasta Gdańsk jednogłośnie przyjęta została uchwała dotycząca utworzenia nowego przedszkola, którego organem prowadzącym będzie Gmina Miasta Gdańska. Związane jest to z nieprzedłużeniem na kolejne lata umowy najmu pomieszczeń w tej lokalizacji. W 2011 roku, kiedy w dzielnicy Chełm można było zauważyć małe zapotrzebowanie na wychowanie przedszkolne, nieruchomość zabudowana budynkiem przedszkola została przekazana w drodze konkursu osobie fizycznej na prowadzenie niepublicznego przedszkola przez 11 lat. Po wygaśnięciu umowy nieruchomość może być wykorzystana zgodnie z potrzebami Miasta Gdańska.

W ciągu 11 lat nastąpił znaczny wzrost zainteresowania opieką przedszkolną na południu Gdańska i miasto w roku 2021 przystąpiło do procesu „upubliczniania” przedszkola przy ul. Nieborowskiej 6. Przyjęto wspólne założenie powrotnego przejęcia przez miasto od 1 września tego roku majątku przedszkola i powołania samorządowego przedszkola publicznego. Czterooddziałowe przedszkole zapewni miejsca dla 100 dzieci w wieku 3-6 lat.

Od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2021 roku przy ul. Nieborowskiej 6 funkcjonowało Niepubliczne Przedszkole Cogito.

Od 1 września 2021 roku funkcjonuje niesamorządowe Publiczne Przedszkole Cogito.

Od 1 września 2022 roku będzie funkcjonować Publiczne Przedszkole nr 14, którego organem prowadzącym będzie Gmina Miasta Gdańska.

Patryk Rosiński
Print Friendly, PDF & Email