Dodatek solidarnościowy: wypłacono już 166 mln zł wsparcia

Dodatek solidarnościowy: wypłacono już 166 mln zł wsparcia
Fot. Pixabay

Do tej pory złożono już ponad 127 tys. wniosków o przyznanie dodatku solidarnościowego, zostały wypłacone świadczenia na kwotę 166 mln zł. Jest to wsparcie dla tych osób, które w następstwie COVID-19 utraciły pracę.

Dodatek solidarnościowy przysługuje od 1 czerwca, przez trzy miesiące, w wysokości 1 400 zł tym osobom, z którymi pracodawcy rozwiązali umowy o pracę po 15 marca tego roku lub gdy umowy o pracę na czas określony wygasły po tym terminie.

Ważny termin składania wniosku

Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć do 31 sierpnia 2020 roku. Należy pamiętać, że świadczenie zostanie przyznane najwcześniej za miesiąc, w którym został złożony wniosek. To oznacza, że osoby, które złożyły wniosek 31 lipca będą mogły otrzymać wsparcie za dwa miesiące: lipiec i sierpień.

Aby otrzymać dodatek solidarnościowy należy złożyć odpowiedni wniosek elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Osoby pobierające dodatek solidarnościowy podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS.

Źródło: MRPiPS
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email