Do 2029 r. rząd planuje przeznaczyć 7 miliardów zł na modernizację polskich szpitali

Do 2029 r. rząd planuje przeznaczyć 7 miliardów zł na modernizację polskich szpitali
Fot. Pixabay

W ramach Funduszu Medycznego uruchomiony zostanie Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych (SMPL). Poprawić ma on jakość, dostępność i bezpieczeństwo świadczeń opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia. Na ten cel rząd planuje przeznaczyć ok 7 miliardów zł.

Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych będzie wdrażany poprzez ustanowienie przez Radę Ministrów uchwały ws. przyjęcia Programu inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Leczniczych.

Wybór wniosków o dofinansowanie nastąpi w drodze konkursów, które zorganizuje i przeprowadzi Minister Zdrowia. Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym a MZ. O wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Subfundusz obejmuje działania w następujących obszarach:

  • wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych,
  • wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego,
  • wymiana łóżek szpitalnych.

Pierwsze nabory wniosków zaplanowane są na ostatni kwartał 2021 r. Kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie w następnych latach.

Cele inwestycyjne zaplanowane w ramach SMPL to m.in. 177 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki w zakresie opieki długoterminowej, 60 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu geriatrii. 15 tys. nowych łóżek utworzonych w opiece długoterminowej, 1 tys. nowych łóżek utworzonych w geriatrii, 387 zmodernizowanych i doposażonych jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego czy 422 zakupione ambulanse.

MZ
Print Friendly, PDF & Email