Dłuższa nauka dla uczniów z niepełnosprawnościami

Dłuższa nauka dla uczniów z niepełnosprawnościami
Fot. Stanley Morales/pexels

Przedłużenie okresu nauki o dwa lata w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami przewiduje opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja rozporządzenia w prawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki wydłuża okres nauki uczniom z niepełnosprawnościami w szkole ponadpodstawowej o dwa lata – w przypadku gdy uczniom tym nie przedłużono okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym lub o rok w przypadku gdy uczniom tym przedłużono okres nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym.

Możliwość wydłużenia okresu nauki dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.

Jak czytamy w serwisie prawo.pl, nowelizacja jest wyjściem odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez szkoły specjalne oraz rodziców i opiekunów uczniów z niepełnosprawnościami, którzy zwracali uwagę na to, że: „uczniowie z niepełnosprawnościami, korzystając z możliwości przedłużenia okresu nauki m.in. w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy o jeden rok, kończą tę szkołę bardzo często w wieku 18 lat, tracąc w ten sposób możliwość dalszego rozwoju, kontynuowania edukacji, budowania relacji rówieśniczych i funkcjonowania w społeczeństwie.

.

Print Friendly, PDF & Email