Dla każdego dziecka – Gdynia współpracuje z UNICEF

Dla każdego dziecka – Gdynia współpracuje z UNICEF
Mat. prasowy

Listopad to jeden z najważniejszych miesięcy w historii praw dziecka. W tym miesiącu przypada bowiem rocznica uchwalenia konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach najmłodszych. I mimo jesiennej szarówki, szkoły zawsze znajdą pomysł jak uczcić takie wydarzenia.

Dzięki wsparciu UNICEF czyli Funduszowi Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci Gdynia, ma szansę realizować program pomocy warty ok. 32 miliony złotych. W całym mieście trwa szereg działań mających pomóc najmłodszym, ale nie tylko im.

Konwencja o Prawach Dziecka i fundusz to dwa wielkie wkłady Polski w historię ochrony praw dziecka. Za powstaniem Funduszu stoi nie kto inny jak Polak – Ludwik Rajchmann. Inicjatywa w pierwszych latach zapewniała żywność i opiekę dla dzieci i matek w krajach zniszczonych przez drugą wojnę. Dziś UNICEF pojawia się wszędzie tam, gdzie podstawowe prawa najmłodszych są zagrożone, również w Polsce gdzie przebywają setki tysięcy dzieci z Ukrainy.

– Gdynia to Miasto Przyjazne Dzieciom, które dba o ich prawa. Rozpoczęliśmy współpracę z międzynarodowym partnerem jakim jest UNICEF. Dzięki ich środkom będziemy jeszcze lepiej wspierać najmłodszych mieszkańców. Już rozpoczęliśmy realizację wielu programów, których zadaniem, oprócz zapewnienia ochrony podstawowych praw najbardziej zagrożonych dzieci, jest podniesienie jakości życia najmłodszych, wyrównywanie szans, walka z dyskryminacją, ochrona zdrowia, możliwość realizowania pasji, wspieranie talentów. Wszystko dlatego, że liczy się dla nas każde dziecko – mówi Bartosz Bartoszewicz wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia

Konwencja o Ochronie Praw Dziecka to zbiór praw najmłodszych – od prawa do życia, rozwoju, wolności od przemocy czy swobody myśli, sumienia i wyznania po prawa do czasu wolnego czy nauki. W latach 70 to właśnie Polska złożyła pierwszy projekt tego dokument narodom zjednoczonym. Ostatecznie wszedł on w życie 20 listopada 1989 roku. Rocznicę jego uchwalenia obchodzono między innymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, gdzie młodzi uczestniczyli w dniu przyjaźni i dzielili się ze swoimi rówieśnikami poprzez „Pocztę życzliwości” miłymi słowami. Konwencja o Prawach Dziecka została ratyfikowana przez ponad 180 krajów na świecie i stanowi podstawowy zbiór praw, które ratyfikujące kraje powinny realizować. Dzięki wsparciu UNICEF największe miasta w Polsce pozyskały środki aby zapewnić takie same prawa wszystkim dzieciom, przede wszystkim tym najbardziej zagrożonym w tej chwili – dzieciom-uchodźcom.

– Wsparcie UNICEF spłynęło do nas w bardzo kluczowym momencie. Do naszych szkół trafiły setki dzieci uchodźczych, w naszym mieście zamieszkało tysiące uchodźców – przede wszystkim kobiet z dziećmi. Dlatego dzięki takiemu wsparciu możemy rozszerzyć swoje dotychczasowe działania na naszych gości  ale także wspomóc i zorganizować działania, które są niezbędne całej społeczności Gdyni. Wiele z tych aktywności dotyczy integracji i wsparcia psychologicznego, dwóch obszarów które będą w najbliższych latach bardzo ważne dla naszej  młodzieży, ale również jak się okazuje dorosłych – mówi Sylwia Szumielewicz-Tobiasz, kierownik Samodzielnego Referatu ds. jakości życia, koordynatorka projektu UNICEF.

Obecnie w całej Gdyni trwają aktywności na rzecz dzieci a często ich rodziców, również zastępczych. Blisko 100 różnych aktywności realizowane jest w kilku podstawowych obszarach – pomocy społecznej, edukacji, zdrowiu – również psychicznym, integracji. Realizują je Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gdyńskie Centrum Zdrowia, Zespół Placówek Specjalistycznych, Laboratorium Inicjatyw Społecznych, Wydział Administracyjny, Samodzielny referat ds. jakości życia, Wydział Edukacji – również przez szkoły i podlegające jednostki, Młodzieżowy Dom Kultury, Biblioteka Gdynia, Gdyńskie Centrum Sportu, Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Gdyni, Teatr Gdynia Główna czy Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Olbrzymim wyzwaniem jest pomoc społeczna – w Gdyni realizowana między innym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W pieczy zastępczej – czyli gdzie dziecko nie jest pod opieką rodziców, w Gdyni pozostaje 400 dzieci-uchodźców. Dzięki wsparciu instytucjonalnemu możemy liczyć na ich samodzielność w przyszłości. To również MOPS w pierwszej kolejności trafi do rodzin, w których zaczną pojawiać się problemy. Może zapewnić wsparcie psychologiczne ale także pomóc w zapewnieniu bieżących potrzeb. W szerokim zakresie pomocy socjalnej są też programy prewencyjne, zapobiegające np. samobójstwom wśród dzieci czy czat i telefon zaufania, nad którymi pieczę sprawuje Zespół Placówek Specjalistycznych, które dedykowane są wszystkim młodym mieszkańcom Gdyni.

W wielu przypadkach to już istniejące na terenie miasta formy pomocy, które dzięki wsparciu UNICEF mogły zostać rozszerzone na uchodźców przebywających w Gdyni. Tak jest w przypadku np. udziału dzieci w aktywnościach sportowych przygotowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu, szeregu warsztatów w Młodzieżowym Domu Kultury czy budżecie młodzieżowym, który zrealizuje Laboratorium Inicjatyw Społecznych. To aktywności przede wszystkim integrujące, włączające całe społeczności szkolne. W planach jest np. uruchomienie dodatkowych zajęć edukacyjnych – wyrównujących szanse wszystkich dzieci.

Print Friendly, PDF & Email