Departament Edukacji UM we współpracy ze szkołami przygotowuje wypoczynek letni, w ramach półkolonii

Departament Edukacji UM we współpracy ze szkołami przygotowuje wypoczynek letni, w ramach półkolonii
Fot. pixabay.com

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego we współpracy ze szkołami przygotowuje wypoczynek letni, w ramach półkolonii, dla najmłodszych mieszkańców Elbląga. W czasie wakacji zaplanowano dziewięć dwutygodniowych turnusów, a za ich organizację odpowiedzialne będą:

I turnus: 26 czerwiec -07 lipiec

  • Szkoła Podstawowa nr 12 –  ul. Zajchowskiego 12,
  • Szkoła podstawowa nr 21 –  ul. Z. Godlewskiego 1,

II turnus: 10 lipiec – 21 lipiec

  • Szkoła Podstawowa nr 15 –  ul. Modlińska 39,
  • Szkoła Podstawowa  nr 16 – ul. Sadowa 2,

III turnus: 24 lipiec – 04 sierpień

  • Szkoła Podstawowa nr 11 –  ul. Korczaka 34,
  • Szkoła Podstawowa nr 14 –  ul. Mielczarskiego 45,

IV turnus: 07 sierpień – 18 sierpień

  • Szkoła Podstawowa nr 4 –  ul. Mickiewicza 41,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1  –  ul. Kopernika 27,

V turnus: 14 sierpień – 25 sierpień

  • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3  –  ul. Agrykola 6.

Karty na półkolonie będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu 29 maja 2023 r. od godziny 8:00. Zaplanowano 760 wolnych miejsc.

Pełna odpłatność za dwutygodniowy turnus wynosi 1 186,00 zł od osoby, w tym  660,00 zł  pokrywa rodzic (koszty wyżywienia, dopłata do organizacji), 530,00 zł  na uczestnika dopłaca Gmina Miasto Elbląg.

Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg Program „Karta Dużej Rodziny” uczestnicy programu wnoszą opłatę  za  turnus 528,00 zł tj. (zgodnie z zapisami uchwały ulga z opłaty wnoszonej przez rodziców może wynieść do 30%).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu będzie organizatorem półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych, kierowanych ze wszystkich elbląskich szkół (również dzieci  z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku). 

W związku z dużym zainteresowaniem rodziców tą formą wypoczynku, zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka tylko do jednej placówki organizującej półkolonie. 

Urząd Miejski w Elblągu
Print Friendly, PDF & Email