Czytelnicy pytają: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy a kobieta w zagrożonej ciąży

Czytelnicy pytają: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy a kobieta w zagrożonej ciąży
Fot. pixabay.com

Od poniedziałku 9 listopada rodzice dzieci do lat 8 mogą ponownie ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Do naszej redakcji zgłosiła się jedna z Czytelniczek, która będąc na zwolnieniu lekarskim, wynikającym z zagrożonej ciąży, zapytała, czy ze względu na jej stan zdrowia, z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mógłby skorzystać jej pracujący mąż.

Przypomnijmy z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek przysługuje również w momencie, gdy po ponownym otwarciu placówek nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19. Zasiłek będzie przysługiwał do 29 listopada.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek przysługuje także w razie braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub opiekuna dziennego z powodu COVID-19.

Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. Chodzi o szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.


Czytaj również: ZUS: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – komu i na jakich zasadach przysługuje


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również wtedy, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki dorosłej osobie niepełnosprawnej, np. ze względu na ograniczenie liczby podopiecznych.

Odnosząc się do pytania Czytelniczki, skontaktowaliśmy się Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

– W opisanej sytuacji ojciec dziecka ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Matka dzieci jest niezdolna do pracy, a więc nie może sprawować opieki nad dziećmi – mówi Anna Ilukiewicz, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Print Friendly, PDF & Email