Czym ogrzewasz dom lub mieszkanie? Zgłoś swoje źródło ciepła do CEEB

Czym ogrzewasz dom lub mieszkanie? Zgłoś swoje źródło ciepła do CEEB
Fot. pixabay.com

Od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła lub spalania paliw o mocy nie przekraczającej 1 MW w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Jeśli budynek jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła, to również należy to zgłosić. Zgłoszenia należy również dokonać w przypadku, gdy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

Deklarację można złożyć w prosty sposób:

1.           przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód.  Link do strony internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/

2.           osobiście w Urzędzie Miasta Elbląg – druki do pobrania w Urzędzie lub na stronie internetowej: https://elblag.eu/index.php/wane-informacje/16250-centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

– wrzucić do skrzynki podawczej, albo wysłać do Urzędu listem poleconym na adres:  Urząd Miasta Elbląg Departament Ochrony Środowiska ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

Na wysłanie deklaracji mieszkańcy mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. jest to termin 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, znajdują się wszystkie materiały dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności – czytaj TUTAJ

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Wszelkich informacji dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności udziela Departament Ochrony Środowiska, tel.: 55 239 31 10.

Print Friendly, PDF & Email