Czy mój urlop musi trwać 14 dni ciągiem?

Czy  mój urlop musi trwać 14 dni ciągiem?
Fot. pixabay.com

Wakacje, to oczywiście sezon urlopowy. Wielu pracowników zadaje sobie wówczas pytanie, czy urlop, na który się wybierają musi trwać przynajmniej 14 dni? Odpowiedzi udziela Państwowa Inspekcja Pracy i co ważne, wspomniane dwa tygodnie, nie dotyczą wakacji. Jest jednak pewne ale.

Jak czytamy na stronie Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z przepisami kodeksu pracy na wniosek pracownika przysługujący mu w roku urlop może być podzielony na kilka części.

Należy jednak wówczas pamiętać, że w takim przypadku, co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Do dni tych zalicza się zarówno dni pracy pracownika jak i dni dla niego wolne od pracy bez względu na tytuł, z uwagi na który pracownik korzysta z tych dni wolnych od pracy. 

Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił po pracy. Podzielenie przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego na krótkie, kilkudniowe odcinki, nie zrealizowałoby w pełni tego założenia, a zatem obie strony stosunku pracy powinny dążyć do zapewnienia pracownikowi odpowiedniego okresu wypoczynku.

W świetle powyższego pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy w ten sposób, że jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Źródło: PIP
Print Friendly, PDF & Email