Czeka nas reforma urzędów pracy

Czeka nas reforma urzędów pracy
Fot. pixabay.com

Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii spotkała się z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy z woj. świętokrzyskiego. Rozmawiano o koniecznych zmianach w sposobie działania urzędów pracy i realizowanej przez nie pomocy.

– Coraz więcej pracodawców decyduje się na współpracę z urzędami pracy i coraz więcej ofert pracy wpływa do urzędów pracy. W Centralnej Bazie Ofert Pracy dostępnych jest aktualnie niemal 80 tys. wolnych miejsc pracy – mówiła Iwona Michałek.

Reforma urzędów pracy zakłada unowocześnienie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w nich realizowanych. Po wdrożeniu reformy urzędy pracy przekształacą się w Centra Wspierania Zatrudnienia – CWZ. Pośrednictwo pracy ma być nowoczesną i atrakcyjną usługą zachęcającą pracodawców do zgłaszania swoich ofert pracy do CBOP. Istotne zmiany wprowadzone zostaną również w świadczeniu poradnictwa zawodowego. Położony zostanie większy nacisk na indywidualizację realizowanej pomocy i stosowanie nowoczesnych narzędzi i metod.
– Chcemy, żeby osoby, które mają problem zawodowy, mogły liczyć na profesjonalne wsparcie doradców zawodowych wyposażonych w odpowiednie narzędzia- podkreślała Iwona Michałek.

Centralna Baza Ofert Pracy do zmiany

Zgodnie z proponowanymi zmianami, dotyczącymi pośrednictwa pracy planowane jest m.in. zobowiązanie wszystkich podmiotów sektora publicznego do zgłaszania swoich ofert pracy do Centralnej Bazy Ofert Prac (CBOP). Obowiązek taki będzie spoczywał również na firmach prywatnych, które korzystają ze środków publicznych i które prowadzą otwarte procesy rekrutacyjne (np. w komercyjnych serwisach internetowych).

Dzięki tej zmianie CBOP zostanie zasilone tysiącami nowych ofert pracy, z których bezpłatnie będą mogły korzystać osoby szukające pracy. Zebranie ofert pracy z całego sektora publicznego w jednej wyszukiwarce – CBOP ułatwi i przyspieszy znajdowanie pracy.

Utworzenie Centralnej Baza CV

Kolejnym elementem usprawniania i unowocześniania pośrednictwa pracy będzie zbudowanie Centralnej Bazy CV. W bazie znajdą się dane z rejestrów CWZ, ale będzie także możliwość utworzenia CV osobom niezarejestrowanym w CWZ. CBOP oraz Centralna Baza CV będą w sposób automatyczny komunikować się ze sobą. Oznacza to, że osoba szukająca pracy, której CV będzie zapisane w Centralnej Bazie CV, na bieżąco otrzyma informacje o wszystkich pasujących do jej kwalifikacji zawodowych ofertach pracy i będzie mogła samodzielnie kontaktować się z pracodawcami.

Więcej doradców zawodowych

Doradcy zawodowi zostaną odciążeni z realizacji innych zadań i będą mogli w pełni skupić się na poradnictwie zawodowym. Zwiększona zostanie także grupa pracowników CWZ, którzy będą mogli świadczyć usługi poradnictwa zawodowego poprzez większą elastyczność i umożliwienie powierzenia tych zadań pracownikom na innych stanowiskach pracy (posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe). CWZ będą mogły również ściślej współpracować ze szkołami podstawowymi, ponadpodstawowymi i wyższymi w zakresie realizacji poradnictwa zawodowego co powinno pozytywnie wpłynąć na zwiększenie świadomości i wiedzy wśród uczniów i studentów na temat wyboru ścieżki zawodowej i poruszania się na rynku pracy.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Print Friendly, PDF & Email