Czarnek: Sieć Politechniczna Via Carpatia może zaoferować najwyższe usługi edukacyjne

Czarnek: Sieć Politechniczna Via Carpatia może zaoferować najwyższe usługi edukacyjne
Fot. MEiN / Twitter

Sieć Politechniczna Via Carpatia, stworzona przez trzy politechniki, które same mają wielki potencjał, może zaoferować najwyższe usługi edukacyjne w ramach szkolnictwa wyższego technicznego – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Szef MEiN uczestniczył w poniedziałek w uroczystym podpisaniu porozumienia Politechniczna Sieć Via Carpatia przez rektorów politechnik: Lubelskiej, Białostockiej, Rzeszowskiej.

– Via Carpatia właśnie po to została wymyślona przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego współpracowników i wszystkich tych, którzy przyczynili się do jej powstawania, żeby łączyć. Żeby łączyć ścianę wschodnią Polski, ale też żeby łączyć południe z północą Europy, północ z południem Europy – powiedział minister edukacji i nauki podczas uroczystości w Politechnice Lubelskiej.

– I to, co jest dzisiaj pomysłem trzech naszych wspaniałych rektorów politechnik Polski Wschodniej, to jest wykorzystanie tego potencjału, jaki niesie z sobą również Via Carpatia. I wokół Via Carpatia stworzenie Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego – wskazał Czarnek.

Według niego to szansa na bliską współpracę tych trzech politechnik. – Ale nie tylko, bo to jest również otwarcie się tym pomysłem również na uczelnie techniczne z południa Europy, idąc przez Słowację na dół, Węgry, aż po Grecję. I wiemy, że zainteresowanie tym jest bardzo duże – dodał.

– Nam zależy bardzo na tym, żeby współpraca między polskimi uczelniami wyższymi, łączenie potencjałów, o których mówił pan rektor, były faktem. I to się dzisiaj dzieje – zaznaczył szef MEiN.

Poinformował, że procedowany jest wniosek politechnik Lubelskiej, Białostockiej, Rzeszowskiej o przekazanie 3 mln zł na naukę, 3,5 mln zł na dydaktykę i 3,5 mln zł na komercjalizację rocznie przez trzy lata po to, by – jak mówił – ta współpraca się urzeczywistniła.

Jego zdaniem wykorzystanie potencjału, jaki niesie z sobą Via Carpatia, nie tylko jako szlak komunikacyjny, ale przede wszystkim jako płaszczyzna współpracy w ramach Polski Wschodniej, jest godne nie tylko uwagi, ale także wszelkich nagród.

Wskazał, że jest to również „mocny przekaz dla młodzieży z trzech regionów: woj. podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, że warto tu zostawać, tu kontynuować swoją naukę na studiach wyższych technicznych, bo te trzy politechniki, nie dość, że każda z osobna mają wielki potencjał, to łącząc się w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia, są w stanie zaoferować najwyższe usługi edukacyjne w ramach szkolnictwa wyższego technicznego”.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele trzech uczelni przyznali, że w ramach sieci każda z nich będzie odpowiadać za inny rodzaj działalności: dydaktycznej, naukowej i komercjalizacji wiedzy.

Za działalność dydaktyczną będzie odpowiadać Politechnika Białostocka, której rektor prof. Marta Kosior-Kazberuk powiedziała, że do sieci Via Carpatia włączone zostały uczelnie regionalne, szkoły techniczne, średnie i partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Rektor stwierdziła, że uczelnie stawiają na rozwój i integrację kół naukowych, organizowanie konferencji i konkursów międzyuczelnianych, wizyt studyjnych studentów i nauczycieli oraz obejmowanie patronatami klas w technikach. – Każda z uczelni jest otwarta na potrzeby regionu w zakresie dostosowywania programu studiów – dodała.

Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater poinformował, że jego uczelnia odpowiadać będzie za działalność naukową sieci, w tym program, w ramach którego co najmniej 60 uczniów szkół średnich uzyska możliwość pracy badawczej w laboratoriach politechnik. Kolejny program przewiduje rozwinięcie staży naukowych na trzech uczelniach i rozwój wymiany doświadczeń przez najlepszych naukowców. Trzeci program zakłada przygotowywania wniosków o dofinansowanie prac badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej, prof. Piotr Koszelnik, zapowiedział prace nad komercjalizacją wyników badań naukowych, wymianą doświadczeń i kompetencji. Powiedział, że w ramach sieci planowane jest wypracowanie mechanizmów, które przyspieszą rozwój gospodarczy województw z wykorzystaniem powstających na trzech politechnikach wynalazków i pomysłów.

Podczas spotkania Czarnek wręczył rektorom symboliczne czeki z dotacjami: 15,7 mln zł otrzymała Politechnika Lubelska, 1 mln zł – Politechnika Rzeszowska i 133 tys. zł – Politechnika Białostocka.

Szef MEiN uczestniczył także w poniedziałek rano w inauguracji międzynarodowej konferencji naukowej o chrześcijaństwie w świecie cyfrowym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podczas której stwierdził, że z powodu rozwinięcia się środowiska cyfrowego metody wychowawcze, które przynosiły efekty jeszcze kilkanaście lat temu, dziś już nie działają.

– Potrzeba znaleźć takie klucze do młodego pokolenia, które spowodują, że to, co jest absolutnie fundamentem funkcjonowania naszego społeczeństwa, czyli chrześcijaństwo i wartości chrześcijańskie, będą mogły być dalej fundamentem dla ich życia w przyszłości – powiedział Czarnek.

Zdaniem Czarnka sposób, w jaki polska młodzież otacza opieką ukraińskie dzieci w polskich szkołach, jest efektem wychowania bazującego na wartościach chrześcijańskich.

– Nie jest dziełem przypadku to, w jaki sposób przyjmowani są ci, który potrzebują pomocy, w jaki sposób otaczani są opieką, w jaki sposób podchodzi młode pokolenie do swoich rówieśników z Ukrainy – powiedział Czarnek. – To wychowanie w dalszym ciągu bazuje bardzo mocno (…) na wartościach chrześcijańskich – dodał.

Wskazał, że chrześcijaństwo każe otoczyć opieką osoby uciekające przed wojną. Organizatorzy konferencji, której pomysłodawcą jest prorektor KUL ks. prof. Mirosław Sitarz poinformowali, że podczas spotkania poruszono problematykę m.in. zastosowania nowych technologii w przekazie ewangelicznym czy problem „cyfrowego demontażu architektury ludzkiej cywilizacji”. W spotkaniu bierze udział kilkudziesięciu naukowców z Polski, a także z Włoch, Hiszpanii i Słowacji.

PAP – Nauka w Polsce / Piotr Nowak, Danuta Starzyńska
Print Friendly, PDF & Email