CUS – dłuższy termin składania wniosków

CUS – dłuższy termin składania wniosków
Fot. MRPiPS

Dobre wiadomości dla samorządów. Wydłużono termin składania wniosków w ramach konkursu na tworzenie centrów usług społecznych. Wnioski można składać do 31 marca do godz. 12:00.

Centra usług społecznych, czyli…

To nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która będzie służyć rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Docelowo – pełna koordynacja i informacja o usługach społecznych w jednym miejscu – z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy.

O środki na tworzenie centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego – gminy.

W zależności od typu projektu mogą to być:

  • gminy liczące poniżej 5 000 mieszkańców;
  • gminy liczące między 5 000 a 99 999 mieszkańców;
  • miasta liczące od 100 000 mieszkańców;
  • miasta na prawach powiatu.
Oprac. Red.
Fot. i źródło: MRPiPS

Print Friendly, PDF & Email