CROSS Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu...

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS zrzesza ponad 3000 członków skupionych w 32 jednostkach terenowych – klubach. Kluby mieszczą się we wszystkich większych miastach Polski i prowadzą swą działalność na terenie całego kraju.
Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej oraz sportu wśród niewidomych i słabowidzących, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. W każdym klubie Stowarzyszenia działają sekcje sportowe, w których odbywają się zajęcia i treningi, podczas których pod okiem instruktorów i trenerów zawodnicy podnoszą swoje kwalifikacje, by najlepsi z nich mogli następnie reprezentować klub na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. Ponad to, Stowarzyszenie CROSS prowadzi również liczne projekty wykraczające poza obszar kultury fizycznej. Większość realizowanych projektów ma na celu: aktywizację społeczną i zawodową, wychodzenie z izolacji społecznej, pomoc we wchodzeniu na rynek pracy, pomoc psychologiczną, doradztwo zawodowe.

00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9, tel.: 0-22 635-57-94; 635-76-18,
e-mail:biuro@cross.org.pl, skfsit.cross@wp.pl   Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 791

Print Friendly, PDF & Email