Coraz więcej emerytów i rencistów

Coraz więcej emerytów i rencistów
Fot. ivan-samkov / pexels.com

Dziesięć lat temu było ich niecałe 5 mln, dzisiaj ponad 6 mln osób dostaje co miesiąc emeryturę z ZUS. Liczba osób, które zakończyły aktywność zawodową z roku na rok wzrasta.

W 2013 roku było w Polsce 7 307 000 osób, które dostawały z ZUS rentę lub emeryturę. W tej liczbie emeryci stanowili 4 964 000 osób. W roku 2018 liczba wzrosła już do 7 642 000, w tym emeryci stanowili 5 624 000. W 2022 roku liczba emerytów i rencistów wzrosła o kolejne 212 tys. osób i wynosiła 7 858 000, w tej liczbie 6 065 000 stanowili emeryci.

Średni wiek polskiego emeryta to 71,5 lat, w tym mężczyźni 72,7 i kobiety 70,7 lat.

  • 31,5 proc wszystkich emerytów to osoby w wieku 65-69, w tym mężczyźni 35,5 proc. i kobiety 28,9 proc.
  • 25,5 proc. emerytów to osoby w wieku 70-74, w tym mężczyźni 29,4 proc. i kobiety 23,0 proc.
  • 13,4 proc. emerytów ma 80 lat i więcej, w tym mężczyźni 15,5 proc. i kobiety 12,2 proc.

Średni staż pracy w momencie przejścia na emeryturę wynosi 35,7 lat, w tym mężczyźni 37,6 i kobiety 34,2 lat.

Natomiast średni wiek w momencie przejścia na emeryturę to 62,5 lata, w tym mężczyźni 64,9 i kobiety 60,6 lat.

Wśród osób, którym przyznano emerytury w 2022 r.: 44,4 proc. (tj. 134,2 tys.) stanowili mężczyźni, a 55,6 proc. (tj. 168,1 tys.) – kobiety.

Praca bez umowy lub na umowę o dzieło, od której nie odprowadza się składek, bezpłatne urlopy, ciągłe zwolnienia lekarskie są gwarancją niskiej emerytury. Tylko wieloletnie gromadzenie składek na indywidualnym koncie emerytalnym zapewnia wysokie wypłaty z ZUS po przejściu na emeryturę.

– Gdy osoba czynna zawodowo pyta mnie, jaką będzie miała w przyszłości emeryturę wtedy odpowiadam, że taką, jaką sobie wypracuje – opowiada Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Kiedy składamy wniosek o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego wtedy kwota, jaką zgromadziliśmy na indywidualnym koncie emerytalnym jest dzielona przez ilość miesięcy naszego dalszego życia – wyjaśnia. 

Przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS

  • 2014 – 1 922,92 zł, co stanowiło 58,1 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
  • 2018 – 2 161,65 zł, co stanowiło 54,0 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
  • 2022 – 2 789,89 zł, co stanowiło 50,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Zasada jest prosta – im dłużej pracujesz, tym wyższa będzie twoja emerytura. Dzięki dłuższej pracy gromadzimy, bowiem więcej środków ze składek na naszym indywidualnym koncie emerytalnym i krótsza jest prognozowana średnia naszego życia, gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę.

Jak podaje Iwona Kowalska-Matis przeciętna emerytura na dolnym Śląsku w 2022 roku wynosiła 2858,78 zł, przy średniej emeryturze w kraju 2833,56 zł.

Różnica w wysokości emerytur, jakie są wypłacane mężczyznom i kobietom jest z roku na rok większa.  Emerytury „kobiece” w grudniu 2022 roku były średnio o ponad 1100 zł niższe niż te wypłacane mężczyznom.

– Te różnice wynikają z tego, że panie pracują krócej, zarabiają mniej i żyją średnio statystycznie dłużej niż mężczyźni. Kobiety mają także mniejsze dochody, gdy przez część swojego życia są na urlopach związanych z wychowaniem dziecka, często to właśnie one rezygnują z pracy, gdy muszą się opiekować chorym członkiem rodziny np. starym rodzicem lub niepełnosprawnym dzieckiem – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. – Tymczasem pracujący panowie  w tym czasie ciągle budują swój kapitał emerytalny. Na dodatek z racji tego, że kobiety w Polsce żyją dłużej niż mężczyźni ten kapitał jest dzielony przez większą ilość miesięcy tzw. dożycia, dlatego kwota kobiecej emerytury jest niższa. Kobieta w Polsce musi przeżyć dłużej za mniejszy kapitał – dodaje.

Średnia emerytura w grudniu 2022 roku wynosiła 2 960,76 zł, co stanowiło 53,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.  

W przypadku mężczyzn było to 3 669,92 zł, co stanowiło 66,2 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Kobiety dostawały średnio 2 496,90 zł, co stanowiło 45,1 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Łatwo policzyć, że średnia emerytura wypłacana kobietom była w grudniu 2022 r. niższa aż o 1173,02 zł, od emerytury wypłacanej mężczyznom.

  • Średni wiek emeryta w kraju to 71,5, na Dolnym Śląsku to 71,6 lat (w tym kobiety 70,9; mężczyźni 72,6)
  • W województwach: łódzkim, opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim przeciętny emeryt ma 71,8 lat.
  • Najmłodsi emeryci mieszkają w województwach: śląskim 70,3 lat (kobiety 70,2; mężczyźni 70,4) i warmińsko-mazurskim 71,1 lat (kobiety 70,2; mężczyźni 72,7).
  • Najstarsi emeryci to mieszkańcy mazowieckiego, którzy średnio mają 72,2 lat (kobiety 71,4; mężczyźni 73,6).
dane na grudzień 2022 r.
Print Friendly, PDF & Email