Co Polski Ład oznacza dla seniora?

Co Polski Ład oznacza dla seniora?
Fot. Małgorzata Litwin / torun.pl

Na zmianach związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu skorzystają seniorzy pobierający świadczenia w wysokości do 4920 zł. To 8,1 mln osób, w tym 94 proc. emerytów i 98 proc. rencistów. Dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w przedziale od 4920 zł do 12 800 zł reforma jest neutralna – informuje MRiPS.

Wraz ze świadczeniem za luty, niektórzy emeryci i renciści otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń 2022 roku. Emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4 920 -12 800 zł, będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na starych, korzystniejszych dla nich zasadach. Oznacza to, że dla tej grupy świadczeniobiorców wprowadzenie Polskiego Ładu jest neutralne. Nic nie stracą, emerytury i renty nie będą pomniejszanie.

PIT-0 dla seniora

To zachęta do kontynuacji pracy dla tych, którzy chcą dalej pracować i dla tych, którzy decydują się na pracę z tego powodu, że ich emerytury byłyby niskie. Mogą z niego korzystać emeryci w wieku 60+ (kobieta) i 65+ (mężczyzna), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo. PIT-0 dla seniora polega na zwolnieniu od podatku przychodów z pracy na etacie, z umowy zlecenia zawartej z firmą lub z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych po ukończeniu 60. lub 65. roku życia do kwoty 85 528 zł rocznie.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email