Centrum Pulmonologii wytycza krajowe standardy leczenia

Centrum Pulmonologii wytycza krajowe standardy leczenia
Fot. Adminstrator

Marszałkowskie Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii (KPCP), które jako pierwszy ośrodek w kraju wprowadziło nowy, ratujący życie standard w leczeniu niewydolności oddechowej w przebiegu przewlekłych chorób płuc, zostało wyróżnione przez Ministerstwo Zdrowia za zaangażowanie w realizację ogólnopolskiego programu, który pozwolił na wprowadzenie tej metody leczenia w oddziałach chorób płucnych w całym kraju.

Niewydolność oddechowa w ciężkim zaostrzeniu przewlekłej choroby płucnej, na przykład przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, to czwarta najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce. W krajach Europy Zachodniej od dawna stosuje się w takich przypadkach nieinwazyjną wentylację mechaniczną (NWM), czyli wspomagane oddychanie z użyciem respiratora połączonego z maską zakładaną na nos lub nos i usta pacjenta. Jest to bezpieczne i wygodne, bo nie wymaga intubacji (umieszczenia plastikowej rurki w tchawicy), nie ma też potrzeby stosowania jej wyłącznie w warunkach intensywnego nadzoru medycznego. Z badań europejskich ośrodków wynika, że pozwala zmniejszyć śmiertelność chorych aż o połowę.

– Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii było jedną z pierwszych polskich placówek, które zdecydowały się tę metodę zastosować jako standard leczenia – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. Jeszcze w 1999 roku – w oparciu o doświadczenie lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów oraz zakupy sprzętu – stworzono tu pierwszy w Polsce ośrodek leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i niewydolności oddychania, prowadzący kompleksową opiekę nad tego rodzaju chorymi – od terapii z użyciem NWM (w sytuacji krytycznej), poprzez diagnostykę przyczyn i opiekę ambulatoryjną, po przewlekłe leczenie tlenem i respiratorem w warunkach domowych.

To właśnie doświadczenie bydgoskich medyków zdecydowało, że Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na powierzenie KPCP koordynowania rządowego programu, polegającego na stworzeniu właściwie wyposażonych stanowisk nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej i właściwej opieki nad wymagającymi jej pacjentami, a także zbudowaniu ogólnopolskiej bazy danych takich pacjentów. Taka baza to, z jednej strony, narzędzie ułatwiające ocenę stanu chorego, z drugiej – narzędzie do długofalowego badania skuteczności NWM w naszych warunkach. Efektem programu jest stworzenie w całym kraju 36 sal ze stanowiskami NWM i pilotaż rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach domowych.

Uważa się, że efekty programu (trwał trzy lata, podsumowanie miało miejsce w listopadzie) to przełom w polskiej pulmonologii. Porównuje się je do wprowadzenia inwazyjnych metod w leczeniu zawału serca i leczenia dializowego w niewydolności nerek.

Centrum Pulmonologii jest jedynym w regionie ośrodkiem kompleksowego leczenia schorzeń układu oddechowego i jednym z najlepszych tego rodzaju szpitali w kraju. W ostatnim czasie wzbogaciło się o nowy, zautomatyzowany i niezwykle skuteczny system dezynfekowania i sterylizacji sprzętu, a także świeżo zakupione wyposażenie dla oddziału intensywnej terapii i segmentu diagnostyki obrazowej. Było jednym z beneficjentów pierwszego etapu naszego medyczne pakietu stulecia, czego efektem jest nowe skrzydło kompleksu szpitalnego przy ul. Seminaryjnej.

Zobacz Sprzęt i aparatura dla Centrum Pulmonologii.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Print Friendly, PDF & Email