Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - informacja dla stowarzyszeń i fundacji

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - informacja dla stowarzyszeń i fundacji
Fot. Pixabay

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) informujemy o powstaniu nowych obowiązków nałożonych na fundacje oraz stowarzyszenia.

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje są zobowiązane dokonywać zgłoszeń w zakresie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) a następnie dane te aktualizować.  Obowiązek został wprowadzony od dnia 31 października 2021 r.           

W praktyce organizacje muszą jednorazowo zgłosić w CRBR informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych, a następnie pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych  w ciągu 7 dni.

Wskazany wyżej 7 dniowy termin dotyczy nowo powstałych organizacji oraz istniejących już organizacji, które dokonują zmiany mające wpływ na dane zgłaszane do CRBR (np. zmiany w zarządzie).

Pozostałe organizacje są zobowiązane do dokonania zgłoszenia najpóźniej do końca stycznia 2022 r.

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Więcej informacji na stronie: www.podatki.gov.pl/crbr

Print Friendly, PDF & Email