Centra opiekuńczo-mieszkalne. Trwa nabór wniosków do programu

Centra opiekuńczo-mieszkalne. Trwa nabór wniosków do programu
Fot. pixabay.com

Łączenie niezależnego zamieszkiwania ze wsparciem udzielanym przez wykwalifikowaną kadrę to główne zadanie centrów opiekuńczo-mieszkalnych.

– Na realizację zadań w ramach trwającego naboru wniosków do programu przeznaczamy w tym roku 30 mln zł – mówi Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Centra opiekuńczo-mieszkalne mają łączyć niezależne zamieszkiwanie ze wsparciem udzielanym przez wykwalifikowaną kadrę poprzez pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. To pozwoli poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnościami, umożliwi im na miarę potrzeb samodzielne i godne funkcjonowanie.

– Osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć prawo decydowania o rodzaju pomocy, z której chcą skorzystać, sposobu jej udzielenia oraz mieć zagwarantowany odpowiedni do ich potrzeb rodzaj standardu usług – mówi Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Rolą centrów jest zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Nabór wniosków

Trwa nabór wniosków do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Na realizację zadań w 2022 r. przeznaczono kwotę 30 mln zł.

Wnioski gmina/powiat składa do właściwego wojewody:

  • Moduł I (utworzenie i wyposażenie centrum) – do 16 sierpnia br.
  • Moduł II (funkcjonowanie centrum) – nabór ciągły

Następnie wojewoda przekazuje do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki Funduszu Solidarnościowego w ramach programu wraz z listą wniosków rekomendowanych do finansowania – w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 września 2022 r., w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do wojewody.

Więcej informacji i niezbędne załączniki znajdą Państwo TUTAJ

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email