Bydgoszcz: Radni za przekazaniem szpitala miejskiego politechnice

Bydgoszcz: Radni za przekazaniem szpitala miejskiego politechnice
Fot. mart-production / Pexels

Rada Miasta Bydgoszczy w środę przyjęła uchwałę o charakterze intencyjnym o przekazaniu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego Politechnice Bydgoskiej, która od roku akademickiego 2024/2025 zamierza uruchomić kierunek lekarski.

Za przyjęciem uchwały głosowali prawie wszyscy radni z wyjątkiem jednego, który wstrzymał się od głosu.

Wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, prezentująca projekt uchwały, podkreśliła, że ma ona „charakter intencyjny i jest wyrażeniem woli docelowego przekazania Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego, czyli zmianę podmiotu tworzącego”.

– Gdy Politechnika Bydgoska uzyska zgodę ministra edukacji i nauki na utworzenie i uruchomienie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim, dopiero wówczas zostanie przedstawiony radnym projekt właściwej uchwały o wyrażeniu zgodny na zmianę podmiotu tworzącego, a w konsekwencji zawarcie porozumienia pomiędzy miastem i politechniką – powiedziała Waszkiewicz.

Z propozycją przejęcia szpitala do władz miasta 31 marca wystąpił rektor Politechniki Bydgoskiej prof. Marek Adamski, który wskazał, że studenci kierunków medycznych muszą kształcić się poza uczelnią również w szpitalach, a jedną z jednostek doskonale nadających się do tego jest Wielospecjalistyczny szpital Miejski. Rektor argumentował, że przejęcie szpitala stworzyłoby jednocześnie warunki do jego rozwoju i rozbudowy.

Waszkiewicz zaznaczyła, że starania Politechniki Bydgoskiej wychodzą naprzeciw potrzebom miasta i całego kraju, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na lekarzy i jest odpowiedzią na wolę mieszkańców wyrażoną kilka lat temu w formie ponad 160 tys. podpisów, aby w mieście była niezależna uczelnia kształcąca lekarzy.

Rektor prof. Adamski podczas sesji rady miasta podkreślił, że Politechnika Bydgoska jest uczelnią, która w powstała przed 72 laty w odpowiedzi na potrzeby miasta i tak przez lata tworzyła nowe kierunki kształcenia.

– Dzisiaj, kiedy stworzono możliwości legislacyjne dla szkolnictwa wyższego, to jest ten moment, kiedy uczelnie z charakteru niemedyczne jak uniwersytety medyczne, mogą otworzyć kierunki lekarskie, to ponownie Politechnika Bydgoska chce podjąć to wyzwanie i chce rozpocząć kształcenie lekarzy. Jest to arcytrudne zadanie, bardzo trudny cel do osiągnięcia, ale staraliśmy się nigdy nie zawieść miasta Bydgoszczy – mówił rektor.

Prof. Adamski podkreślił, że przejęcie szpitala miejskiego jest optymalnym rozwiązaniem, który da pewność uruchomienia kierunku lekarskiego i potem kształcenia lekarzy, a także umożliwi inwestowanie w infrastrukturę.

Senat Politechniki Bydgoskiej 23 lutego przyjął uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia kierunku lekarskiego. Inicjatywa spotkała się z aprobatą ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, którzy krótko po tym gościli na uczelni. Szef resortu zdrowia zadeklarował wsparcie finansowe na inwestycje potrzebne do rozpoczęcia kształcenia lekarzy, m.in. na budowę prosektorium.

Politechnika Bydgoska i Szpital MSWiA w Bydgoszczy 24 kwietnia podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie kształcenia lekarzy. Uczelnia rozmowy w sprawie podobnej współpracy prowadzi również z innymi bydgoskimi szpitalami.

W Bydgoszczy działa Collegium Medicum, będące częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum powstało w 2004 r., gdy bydgoska Akademia Medyczna została włączona do UMK. Do CM UMK należą dwa największe szpitale w Bydgoszczy – Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza i Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Bizela. (PAP)

Jerzy Rausz / PAP – Nauka w Polsce
Print Friendly, PDF & Email