Bydgoszcz: Nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Bydgoszcz: Nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
Fot. UM Bydgoszcz

We wtorek odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego miasta Bydgoszczy. 16-osobowa Rada, powołana przez prezydenta Rafała Bruskiego, będzie pracować przez najbliższe trzy lata.

Prezydent Rafał Bruski wręczył 15 września nominacje nowym członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, RDPP jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy miasta z tzw. trzecim sektorem. Spotkanie było także okazją do wręczenia podziękowań członkom i członkiniom Rady poprzedniej kadencji. Specjalne podziękowanie od prezydenta trafiły do Pani Jolanty Matuszewskiej, przewodniczącej II, III i IV kadencji RDPP.

Nowa Rada liczy 16 członków, w tym: czterech przedstawicieli Rady Miasta Bydgoszczy, czterech przedstawicieli prezydenta Bydgoszczy oraz ośmiu przedstawicieli działających w mieście organizacji pozarządowych (ci ostatni zostali wybrani w drodze wyborów spośród zgłoszonych przez organizacje samorządowe kandydatów). Podczas inauguracyjnego spotkania członkowie RDPP wybrali spośród siebie członków Prezydium. Piąta kadencja Rady potrwa do 2023 roku.

Przedstawiciele Rady Miasta Bydgoszczy: Janusz Czwojda, Bernadeta Michałek, Kazimierz Drozd, Katarzyna Zwierzchowska.

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Bydgoszczy: Dorota Glaza, Marlena Plebańska-Kaczor, Jolanta Malak, Bernadeta Różańska-Majchrzak.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych: Krzysztof Badowski, Paweł Górny, Adam Jaworski, Beata Kobus, Anna Osińska, Halina Owsiannikow, Krzysztof Rębacz, Małgorzata Stawicka.

– Skład piątej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego to mieszanka doświadczenia i nowej energii. Część członków będzie kontynuować swoją działalność w tym organie, a część to nowi przedstawiciele. Cel jest jeden – pomaganie i wspieranie organizacji pozarządowych. Życzę pozytywnych i dobrych pomysłów. Opierajcie swoją pracę na współpracy i zrozumieniu – mówi prezydent Rafał Bruski.

Źródło: UM Bydgoszcz
Print Friendly, PDF & Email