Bydgoszcz: Młyny Rothera bez barier

Bydgoszcz: Młyny Rothera bez barier
Fot. mat. prasowe

Przestrzeń Młynów Rothera będzie jeszcze bardziej dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt „Młyny – zobacz i usłysz kulturę” pozwoli na organizowanie wystaw i wydarzeń dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku. Miasto konsekwentnie zwiększa dostępność do usług i infrastruktury osobom niedowidzącym, niesłyszącym oraz na wózkach inwalidzkich.

Budynek Młynów Rothera zachęca do odwiedzin zarówno swoją infrastrukturą, jak i nieustannie rozbudowywaną ofertą kulturalną oraz edukacyjną. Przestrzeń jest aranżowana w taki sposób, aby być możliwie najbardziej dostępną dla osób z trudnościami w poruszaniu się, rodziców i opiekunów z małymi dziećmi oraz seniorów. Projekt „Młyny – zobacz i usłysz kulturę” otrzymał dotację z PFRON w wysokości blisko 70 tys. zł, dzięki której przestrzeń instytucji będzie jeszcze bardziej dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu planuje się organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży, stałej wystawy narracyjnej czy spektakli, które będą dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami w obszarze widzenia i słyszenia. Osoby ze specjalnymi potrzebami skorzystają z audiodeskrypcji, kart komunikacji, map tyflograficznych czy znaczników głosowych. Ponadto środki pozwolą na organizację wydarzeń i  spektakli z udziałem tłumacza języka migowego. Grant częściowo zostanie przeznaczony również na dodatkowe szkolenia poszerzające kompetencje Zespołu Młynów w zakresie obsługi osób ze specjalnymi potrzebami. Projekt będzie realizowany od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r.

Cel – miasto bez barier

W Bydgoszczy podejmujemy wiele działań, które mają na celu usprawnienie ruchu dla osób z niepełnosprawnościami oraz likwidację barier architektonicznych. Przykładowo 100 % bydgoskich autobusów i 24% wozów tramwajowych jest przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo wszystkie autobusy i tramwaje wyposażone są w zapowiedzi głosowe. Przejścia dla pieszych wyposażane są w dodatkowe nawierzchnie ryflowane (z wgłębieniami i wypustkami) w żółtym kolorze, ułatwiające orientację osobom niewidomym lub niedowidzącym.

Także część mniejszych zadań, które zgłaszają sami mieszkańcy w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim skierowana jest do potrzeb niepełnosprawnych. Na Wyspie Młyńskiej zainstalowana została specjalna tablica pomagająca zapoznać się z jej najciekawszymi obiektami osobom niedowidzącym i niewidomym. Na planie przedstawione zostało zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej i jej najważniejsze obiekty, pojawiły się nazwy w języku Braile’a.

Plan wyposażony jest również w przyciski uruchamiające odtwarzanie opisów dźwiękowych oraz system naprowadzania. Na placu zabaw znajdującym się nieopodal Młynów Rothera znajdują się urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami.

UM Bydgoszcz
Print Friendly, PDF & Email