Bydgoszcz: Budują przyjazne miasto bez barier

Bydgoszcz: Budują przyjazne miasto bez barier
Fot. SHVETS production/pexels

Podsumowujemy konsultacje społeczne dotyczące Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2030. W dokumencie wyznaczamy kolejne ambitne cele, które mają uczynić nasze miasto jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie prac nad nim uwzględniliśmy szereg pomysłów środowisk zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami – mówią koordynatorzy konsultacji.

– Po wielu spotkaniach i rozmowach z osobami z niepełnosprawnościami wiemy, że wyjątkowe znaczenie przypisują one możliwości samodzielnego funkcjonowania – podkreśla zastępczyni prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz. – Bydgoszcz będzie właśnie takim miejscem: bezpiecznym, bez barier, zachęcającym do aktywności i oferującym niezbędne wsparcie. By konsekwentnie realizować ten cel, przygotowaliśmy Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, który poddaliśmy konsultacjom. Wszystkim osobom, które poświęciły swój czas na złożenie uwag bardzo dziękuję. Szczególne słowa uznania kieruje do stowarzyszeń osób z niepełnosprawnościami, które już na wstępnym etapie prac nad dokumentem dzieliły się swoim doświadczeniem i uwagami.

Uwagi do konsultowanego dokumentu zgłosiły 43 osoby. Jednak najwięcej uwag otrzymano już wcześniej, na etapie tworzenia projektu tego dokumentu m.in. od organizacji trzeciego sektora (NGO), które bardzo aktywnie uczestniczyły w powstawaniu programu. W konsultacjach – chociaż program wskazuje ogólne kierunki działania, bez konkretnych inwestycji – najwięcej uwag dotyczyło budowy basenu rehabilitacyjnego przy ul. Jesionowej. Ostatecznie taki zapis nie znalazł się w programie, ale miasto uruchomi tę oczekiwaną inwestycję. W roku 2024 zostanie przygotowany projekt, który będzie dostosowany do możliwości finansowych Miasta. Obecnie trwają prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2025-2026.

Szereg uwag dotyczyło też konieczności likwidacji barier architektonicznych w konkretnych punktach miasta. Zostały one przekazane m.in. do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, który będzie kontynuować działania związane z przebudową infrastruktury drogowej w sposób dostosowany do oczekiwań osób z niepełnosprawnościami. W tym zakresie powtarzały się też głosy związane z przebudową ronda Jagiellonów. Dla tej inwestycji przygotowywana jest już dokumentacja.

Szereg uwag, na które wskazali bydgoszczanie były już zawarte w projekcie programu np. realizowanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej, mieszkania wspomagane, czy konsekwentna przebudowa miejskich budynków i placów w celu dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Konsultacje trwały od 20 września do 11 października br. i miały zasięg ogólnomiejski. Mógł w nich wziąć udział każdy mieszkaniec Bydgoszczy.

Ambitne cele

Najważniejsze cele Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2030 to:

 • Prewencja niepełnosprawności    
 • Rehabilitacja, rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób z niepełnosprawnościami, umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych       
 • Niwelowanie i likwidowanie barier utrudniających bądź uniemożliwiających mieszkańcom Miasta inkluzję społeczną           
 • Pobudzanie i wspieranie różnorodnych form współuczestnictwa i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami     
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz wzmacnianie ich poczucia wartości  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych     
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych      

To już się udało

W ostatnich latach zrealizowano szereg działań związanych z dostosowaniem miejskiej infrastruktury i oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in.:

 • Likwidację kolejnych barier architektonicznych m.in. w szkołach i przedszkolach
 • Rozpoczęcie kompleksowej wymiany taboru tramwajowego
 • Przebudowę kolejnych skrzyżowań, przystanków, przejść dla pieszych, chodników pod kątem osób z niepełnosprawnościami
 • Rozwój instytucjonalnej pomocy społecznej
 • Stworzenie szkół i placówek specjalnych i integracyjnych
 • Działalność poradni psychologiczno – pedagogicznych i rozbudowa ich infrastruktury
 • Uruchomienie usługi tłumacza migowego on-line
 • Przebudowę miejskich stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG

Materiały do pobrania:

UM Bydgoszcz
Print Friendly, PDF & Email