Budżet Obywatelski 2022. Zakończyło się zbieranie wniosków

Budżet Obywatelski 2022. Zakończyło się zbieranie wniosków
Zachęcamy

Zakończyło się przyjmowanie wniosków do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Elblążanie złożyli łącznie 105 wniosków. W tej liczbie znajdują się 24 pomysły na zadania ogólnomiejskie i 81 na zadania w poszczególnych okręgach.

W tym roku, tak jak w latach poprzednich, duża część pomysłów dotyczy miejskiej infrastruktury, a więc wykonania chodników, ścieżek rowerowych, poprawy stanu alejek w parkach, czy poprawy estetyki miasta między innymi poprzez nowe nasadzeni drzew, krzewów i kwiatów.  Również w tym roku sprawdziły się małe projekty, elblążanie chętnie przedstawili pomysły na działania integrujące lokalną społeczność, w tym koncerty i festyny.

W przyszłorocznej puli zabezpieczone zostało 3.550.000 zł. na realizację zwycięskich zadań. Jak zawsze pula jest podzielona na pięć okręgów, na każdy przypada 510.000 zł oraz na zadanie ogólnomiejskie, gdzie do wydania będzie 1.000.000 zł. W ramach okręgów wyborczych przewidzieliśmy po 30.000 zł na małe projekty, a kwota złożonego wniosku nie może przekraczać 10.000 zł.

Teraz czas na urzędników

Teraz do pracy przystępują miejscy urzędnicy. Ich zadaniem będzie ocena formalna i merytoryczna wniosków. Urzędnicy ocenią wnioski pod względem praktycznej możliwości realizacji proponowanych działań, gospodarności, kwestii formalno-prawnych oraz możliwości finansowych i technicznych.

Do 9 lipca br. opublikowana zostanie lista pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych wniosków. Od 12 do 16 lipca wnioskodawcy, których pomysły nie zostaną uwzględnione będą mieli jeszcze możliwość odwołania.

Głosowanie na ostatecznie zatwierdzoną listę pomysłów planowane jest od 9 do 29 sierpnia.

Print Friendly, PDF & Email