Bielsko-Biała: Policjanci spotykają się z uchodźcami z Ukrainy

Bielsko-Biała: Policjanci spotykają się z uchodźcami z Ukrainy
Fot. slaska.policja.pl

Mundurowi z bielskiej komendy zajmujący się profilaktyką spotykają się z Ukraińcami, którzy uciekając przez wojną, znaleźli schronienie w Bielsku-Białej. Przestrzegają uchodźców przed ewentualnymi zagrożeniami, z jakimi może się spotkać osoba w trudnym położeniu życiowym, dodatkowo nieznająca języka. Stróże prawa przekazują cenne informacje i wskazówki oraz odpowiadają na liczne pytania.

Zdecydowana większość ludzi ma dobre intencje i ofiarowuje bezinteresowną pomoc. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, gdy ktoś będzie chciał wykorzystać ich trudną sytuację życiową dla swoich interesów. Dlatego stróże prawa spotykają się z obywatelami Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, przyjechali do Bielska-Białej. W przełamaniu bariery językowej pomagają tłumacze lub ci z uchodźców, którzy posługują się językiem polskim. Stróże prawa informują naszych gości o niebezpieczeństwach, z jakimi mogą się spotkać. Tłumaczą, jak bezpiecznie zorganizować sobie transport do wybranego przez siebie docelowego miejsca pobytu. Wyczulają ich na ryzyko korzystania z transportu oferowanego przez przypadkowe osoby. Zalecają, aby o swoich planach informować opiekunów placówek, w których mieszkają oraz konsultować decyzje o wyjeździe w inne miejsce. Przestrzegają przed przyjmowaniem ryzykownych ofert pracy od niepewnych osób. Zalecają, aby utrzymywać stały kontakt z grupą, z którą dotarli do Polski. Policjanci ostrzegali także przed przekazywaniem obcym osobom, które nie reprezentują państwowych i samorządowych instytucji, oryginałów dokumentów lub telefonów.

Mundurowi informują także, jak wyglądają procedury polskich służb, jak przebiega legitymowanie, jakie dokumenty powinien okazać policjant lub strażnik graniczny oraz o jakie dokumenty mogą poprosić obcokrajowca. Spotkania mają na celu przede wszystkim ustrzec uchodźców przed ewentualnymi zagrożeniami, z jakimi może się spotkać osoba w trudnym położeniu życiowym, dodatkowo nieznająca języka. Spotkania takie mają także na celu uświadomienie ich, że policjant, to osoba do której zawsze mogą się zgłosić w sytuacji, kiedy będą potrzebowali pomocy.

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej
Print Friendly, PDF & Email